Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt EU-initiativ kombinerar klimatsmart byggande med kultur och design

New European Bauhaus är ett nytt EU-initiativ för att skapa hållbara livsmiljöer som utgår från design, kreativitet och konst. Målet är att skapa klimatsmarta städer och byggnader som också tar hänsyn till att människor trivs och mår bra. RISE har gått in som den första svenska partnern i initiativet.

Det nya EU-initiativet som lanserades i början på året är en del av EU:s gröna giv och satsning på klimatsmarta städer och byggande. Det som sticker ut är att New European Bauhaus inte bara tar avstamp i ekologisk och klimatmässig hållbarhet, utan också månar om att skapa livsmiljöer som är långsiktigt hållbara ur ett socialt och estetiskt perspektiv.  

– Vi blev jätteglada när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kom med det här initiativet som knyter ihop vetenskap, teknik, konst, kultur och design. Tillsammans med kollegor anmälde jag RISE som första svenska part i projektet. Nu håller vi på att sätta upp ett europeiskt ”kompetens- och excellenscenter för inkluderande innovation och samhällstransformation”, berättar Marlene Johansson, som är affärs- och innovationsansvarig för det nya centret.

Pilotprojekt till hösten

För närvarande pågår insamlingen av idéer och goda exempel. Parallellt med det mobiliseras forskare, studenter, designers, arkitekter och personer i andra kreativa näringar att ta sig an utmaningen på olika sätt. Till hösten är målet att man ska ha valt ut fem större projekt som piloter för de gemensamma ansträngningarna på EU-nivå.

– Arbetet måste göras tillsammans så att inte alla jobbar på i sina egna spår. Det är också viktigt att vi verkligen lyckas få med oss de kreativa näringarna. Eftersom dessa ofta består av små företag krävs specifika insatser för att de ska kunna vara med och söka projekten, säger Marlene Johansson.

Hon ser många exempel på hur initiativet kan skapa stor nytta framöver. Det gäller bland annat i norra Sverige där flera stora industrisatsningar är på gång och en rad nya bostäder behöver byggas.

– Sammanlagt handlar det om 100 000 - 200 000 nya arbetstillfällen i norra Sverige. För att människor ska ta jobben gäller det att skapa livsmiljöer där människor vill bo och leva på sikt. Då spelar designen, kulturen och kreativiteten jättestor roll, säger Marlene Johansson.

Medel finns att söka

Redan nu finns olika möjligheter att söka medel, bland annat via Vinnova och EU:s finansieringsprogram Horizon Europe. Dessutom har New European Bauhaus utlyst en pristävling, där RISE sitter med som partner i juryn.

– Företag, orter och städer som vill delta får gärna vända sig till RISE för att få tips och råd och stöd. Vi vill att många ska engagera sig i detta och hjälper gärna till med feed back på förslagen, säger Marlene Johansson.

Marlene A Johansson

Kontaktperson

Marlene A Johansson

+46 10 228 43 53

Läs mer om Marlene A

Kontakta Marlene A
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.