Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny kompetens förändrade perspektiven för Skellefteå kommun

Skellefteå kommun är mitt uppe i en omvandling av samhället som få svenska kommuner varit med om innan. Tack vare kommunledningens deltagande i Akademin för Livslångt Lärande har man förändrat sitt sätt att tänka, ta sig an utmaningar och lära tillsammans.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun

– Det är som en kris, fast tvärtom. Fler kommuner kommer att få vara med om det, men vi är först.

Kommundirektören Kristina Sundin Jonsson talar om uppdraget hon och hennes medarbetare i Skellefteå har framför sig. Med etableringen av Northvolts batterifabrik och allt som följer med den så räknar man med att kommunen ska växa med 25 till 30 procent – inom det här decenniet.

– På ett sätt har vi ju varit förberedda. 2015 antog vi en utvecklingsstrategi med målsättningen att växa. Vi behövde vända på den negativa utveckling Skellefteå hade haft under flera år med utflyttning och demografiska utmaningar. Arbetet med tillväxtstrategin fokuserade på att samla och tydliggöra våra styrkor. Det finns en stark entreprenörskultur i Skellefteå och vi har tillgång till grön energi. Arbetet gav en självkänsla som innebar att vi började vända oss utåt och berätta en ny historia om oss själva. Vi ville visa på vad vi kunde erbjuda omvärlden, i stället för tvärtom. I och med Northvolts etablering kom vändningen explosivt snabbt. Vi kallar det för en extraordinär samhällsomvandling för förändringen påverkar precis allt. Vi behöver göra vår del, men det finns också sådant vi inte har rådighet över och sådant vi behöver lära oss.

Förändrade mindset

Det var ett av många skäl till att Kristina Sundin Jonsson och hennes ledningsgrupp var en del av Akademin för Livslångt Lärande, en slags kompetensförsäkring som RISE drev med partners i näringslivet.

– Jag kan ju se hur deltagandet i pilotutbildningen i Akademin för Livslångt Lärande förändrade arbetet hos oss, och framför allt våra ledares mindset. Det handlar inte längre om att förvalta en verksamhet, utan om att ständigt lära nytt, ta in helt andra perspektiv, vara omvärldsspanande. För att lösa komplexa problem så krävs det olika kompetenser och olika perspektiv. Ser någon i organisationen information vi alla har nytta av sprider vi den till varandra direkt. Tillsammans lär vi oss och bestämmer hur vi ska agera. Ska man göra något ingen har gjort före oss, så behövs det sättet att tänka.

Det är inte säkert att man hittar lösningarna på en utmaning i sin egen bransch

Inspiration från näringslivet

Kristina Sundin Jonsson berättar bland annat om hur deltagandet från det privata näringslivet i Akademin för Livslångt Lärande varit viktigt.

– Det är inte säkert att man hittar lösningarna på en utmaning i sin egen bransch. Framtiden kommer på många sätt att vara branschöverskridande. I det privata näringslivet finns en naturlig förändringsbenägenhet och vilja att ständigt förstå och förändra sin organisation utifrån ett kundperspektiv. Här var det jätteintressant att exempelvis få lyssna på ett företag som Google som ingår i programmet.

– Sedan betyder såklart mötena med andra kommuner mycket. Hur arbetar de, vad har de identifierat för hinder för innovation i sin organisation, hur sköter de kontakterna med invånarna? Det finns så många goda erfarenheter och möjligheter att lära av varandra.

Professionalitet och nätverk

RISE har, menar Kristina Sundin Jonsson, varit en garant för professionaliteten inom programmet och man har kunnat dra nytta av institutets breda kontaktnät. Genom det har akademin kunnat skapa möten som inte hade kunnat uppstå någon annanstans. Hon beskriver att både utmaningen och akademin gett henne en insikt om att ensam inte är stark, utan att man måste arbeta tillsammans för att lösa problem som är så komplexa att ingen nivå eller aktör själv sitter på hela lösningen.

– Det är basen i Akademin för Livslångt Lärande: ingen kan allt, men tillsammans kan vi mer. Det är avgörande för oss när vi exempelvis ska skapa attraktiva livsmiljöer i snabbare takt än någon tidigare gjort, skräddarsy utbildningsprogram för en aktör som behöver mycket arbetskraft på kort tid eller få till infrastruktursatsningar. Vi är på en resa där vi inte kommer kunna göra allt rätt på en gång, utan vi kommer också behöva testa och göra om. Det är också en del av lärandet, konstaterar hon.

Lotta Fransson

Kontaktperson

Lotta Fransson

Projektledare

+46 72 451 19 36

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sofia Frölander

Kontaktperson

Sofia Frölander

Projektledare

+46 10 228 42 92

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.