Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Katarina Malaga

Nu bygger vi framtiden!

Krönika: Idag diskuteras betong i många forum. Men få vet vad betong egentligen är, vad vi använder betong till idag och varför forskningen kring alternativa bindemedel för betong är så viktig. Katarina Malaga är professor inom hållbart byggande och doktor inom kemisk och mekanisk nedbrytning av sten och betong. I denna krönika ger hon svaren.

Betong är världens mest använda byggmaterial. Det består till 85 procent av sand, grus och vatten. Resterande 15 procent är cement. Cement står idag för sju procent av CO2-utsläppen i världen och för fyra procent av CO2-utsläppen i Sverige. För att Sverige som land ska leva upp till målet att nå klimatneutralitet år 2045 krävs en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar från cement- och betongbranschen och vi behöver hitta ett alternativt bindemedel som har lika hög kvalité som cement men som är klimatneutralt.

År 2050 förväntas 70 procent av världens befolkning att bo i storstadsregioner. Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. Men betong används inte bara till att bygga hus, vägar, järnvägar och broar. Betong används också som till exempel bergförstärkare i gruvor, betongfundament till vindkraftverk och vatten- och avloppsledningar. Även till trähus använder man betong. Nämligen till själva grundplattan, till stommar och till eventuella hisschakt.

RISE har bred och djup kompetens inom betong- och cementområdet. Vi har stöttat den svenska betong- och byggbranschen med forskning, utveckling, provning och utbildning sedan 40-talet. Fokuset har skiftat från beständighet och livslängd, till konsistens och arbetbarhet för ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Idag är det fullt fokus på utveckling av nya alternativa material som ger betydligt lägre klimatpåverkan men som fortsatt har de goda grundläggande egenskaperna som materialet betong har.

Vill du diskutera hållbart byggande? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Inom projektet BETCRETE 2.0 samarbetar RISE med ett tjugotal ledande betongleverantörer, byggentreprenörer, branschorgan och myndigheter för att ta fram en klimatneutral betong som finns allmänt tillgänglig på marknaden redan 2030 och som används som standard i hela Sverige 2045.

Vi ser att för att åstadkomma en betydande sänkning av utsläppsnivån krävs att den nuvarande portlandcementen (vanlig cement) blandas ut med ett nytt bindemedel med betydligt lägre eller inget CO2-utsläpp. Cement kan blandas med flygaska eller slagg. Det kallas klimatförbättrad betong. Men det finns tekniska krav som sätter gränser för hur mycket av de alternativa materialen man kan använda i betong för att garantera kvalité. För vissa applikationer kan vi ersätta upp till 35 procent av cement med slagg och för andra upp till 65 procent. Det öppnar för stora möjligheter till att ha god klimatprofil med optimal prestanda. Men det finns applikationer där vi har hårda krav och där vi måste använda cement som ger oss robusta och beständiga betongkonstruktioner över 100 års tid som till exempel broar. Det är viktigt att hitta rätt material till rätt plats och att se till materialets hela livscykel inte bara produktion. De bästa byggmaterialen är de som håller längst.

/Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.