Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Ann-Sofie Däldehög står framför en whiteboard och pratar inför en grupp personer

Normkritik ökar innovationskraften

Ann-Sofie Däldehög arbetar med hållbarhetsfrågor som affärsutvecklare på RISE enhet Regional transformation i Hudiksvall. Hennes expertområde är inkludering och normkreativ innovation som handlar om att använda ett normkritiskt perspektiv för att bli medveten om normer som kan vara exkluderande och försöka hitta nya innovativa, mer inkluderande arbetssätt.   Min uppgift är ofta att ställa jobbiga frågor för att vi ska vara på tårna och inte sitta fast i gamla normer och föreställningar om hur saker borde vara.

Oavsett om ett projekt har miljömässig, ekonomisk eller socialt hållbar utveckling i fokus så handlar arbetet mycket om att ifrågasätta normer som begränsar våra möjligheter att tänka och göra på nya sätt. Begreppet normkreativ innovation handlar om att omsätta normkritisk analys i praktiska lösningar som bidrar till ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle för en mångfald av människor och olika sätt att vara och göra saker på. 

– Vi behöver bli medvetna om normer och förutfattade meningar som kan begränsa oss när vi t.ex. sätter ihop en ny projektgrupp, söker kompetens eller utvecklar en ny tjänst. Som ledare har man ett ansvar för att skapa en dialog i vardagen kring normkritik och ställa frågor med fokus på inkludering. Hur kommunicerar vi om ett projekt? Vilka får synas? Hur får de synas? Genom att öka medvetenheten om normer, som t ex underförstådda regler eller förväntningar på beteenden utifrån ålder/kön/bakgrund osv, så leder det till nya idéer, kreativare team och en bättre arbetsplatskultur.

Ann-Sofies dagliga arbete består av allt från projektledning och affärsutveckling, till genomförandet av utbildningar och kommunikationsaktiviteter. Allt styrs av vilka behov som finns hos kunder och samarbetspartners. 

– Jag är medie- och kommunikationsvetare i grunden vilket jag har stor nytta av i mina uppdrag, eftersom mycket handlar om att inspirera och utbilda chefer och ledare inom t.ex. hållbar utveckling, inkluderande ledarskap, agenda 2030 (FNs agenda för förändring mot ett hållbart samhälle), och att kommunicera om goda exempel. Min uppgift är ofta att ställa jobbiga frågor för att vi ska vara på tårna och inte sitta fast i gamla normer och föreställningar om hur saker borde vara.

RISE är en arbetsplats som ger mig många möjligheter och kompetensutveckling inom olika områden, och jag får i väldigt hög grad påverka vad jag inriktar mig mot.

Möjligheten att arbeta med sina hjärtefrågor 

Ann-Sofie berättar att möjligheten att påverka, variationen i uppdragen och att arbeta med det hon brinner för, är det bästa med hennes arbete på RISE. 

– Jag får jobba med det jag brinner för och som bidrar till ett mer inkluderande och hållbart samhälle samtidigt som jag lär mig mycket av alla kompetenta kollegor. Inget uppdrag är det andra likt vilket är väldigt spännande. RISE är en arbetsplats som ger mig många möjligheter och kompetensutveckling inom olika områden, och jag får i väldigt hög grad påverka vad jag inriktar mig mot. På vår enhet jobbar vi med utmaningar som handlar om allt från att ställa om till en mer digital produktion till att hitta nya cirkulära affärsmodeller som bidrar till hållbar utveckling.

Vad gör dig nyfiken?

– Varma, genuina människor har ofta en spännande historia att berätta!

Vilken är den bästa innovationen genom tiderna?

– Offentlig barnomsorg, en innovation som betytt massor för Sveriges utveckling till ett modernt industriland.  Många tänker på innovation som att det är en teknisk pryl som går att ta på och det begränsar vårt sätt att tänka kring vad som är en innovation och inte – kanske missar vi möjligheter på grund av fördomar om vad en riktig innovation är?

JOBBA HOS OSS

På RISE arbetar över 3 000 kollegor som tillsammans bidrar till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Vill du bli en av oss? 

Lediga jobb

Se fler intervjuer

Livet på RISE