Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nordiskt samarbete skapar framtidens kollektivtrafik

Data är en nyckelfaktor för att utveckla kollektivtrafiken. Projektet ODIN är ett nytt samarbete på nationell nivå mellan de nordiska länderna. Här delas kunskap och teknologier och tillsammans skapas förutsättningar för framtidens kollektivtrafik och integration med nya tjänster.
– De nordiska länderna har alla en väl utbyggd kollektivtrafik med en hög turtäthet och bra kvalitet på data. Men länderna var och en för sig är små. Tillsammans blir de nordiska länderna starka och attraktiva, säger Daniel Rudmark, senior forskare inom Digital innovation på RISE.

Google Maps har över en miljard användare och använder data från bland annat den lokala kollektivtrafiken för att generera anpassade reseförslag till användarna. Samtidigt kräver allt fler tjänster inom städernas transportsystem högkvalitativ öppna data för att kunna skapa relevanta tjänster till invånarna.

– Vi ser gärna att Norden blir ett LivingLab för nya mobilitetstjänster. Här finns rätt förutsättningar med en välutbyggd kollektivtrafik, hög turtäthet och bra datakvalitet. Dessutom finns det ett stort intresse för systeminnovation i branschen i Norden, berättar Daniel Rudmark.

Ett LivingLab är ett koncept för utveckling av innovativa produkter och tjänster. Helt enkelt ett levande labb för forskning och utveckling för framtiden.

Nytt nordiskt samarbete med tre tydliga nyttor

För att möta framtidens utmaningar krävs ett samarbete på nationell nivå över nationsgränserna. I det nordiska projektet ODIN, Open mobility Data In the Nordics, samlas de ledande och nationellt ansvariga aktörerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark inom öppna kollektivtrafikdata och man finner flera fördelar med det nya samarbetet.

– De nordiska länderna har kommit olika långt inom olika områden. Genom att arbeta tillsammans delar vi kunskap och teknologier med varandra. På så vis höjer vi vår lägstanivå och blir starka tillsammans, säger Daniel Rudmark.

Att arbeta med gemensamma system gör det enklare för en tredje part att arbeta med de nordiska länderna.

– Norden kommer bli en mer attraktiv partner och vi kommer även ha gemensamma integrationsmöjligheter. Detta är den enskilt viktigaste nyttan så som vi ser det. Här kan vi dra stora fördelar och det kommer verkligen skapa innovationsmöjligheter för branschen, säger Daniel Rudmark.  

Den tredje nyttan är att länderna hjälps åt när det gäller anpassning till nya policydirektiv från EU och EES.

Tillsammans har vi kraften att inte bara säkerställa att vi följer EUs direktiv utan att göra det så smart och genomtänkt att vi också får de effekter vi och EU hoppas på. Exempelvis har Norge kommit längre än övriga nordiska länder när det gäller standardisering enligt NeTEx och vi har därför valt att använda Norges NeTEx-profil som både uppfyller kraven i EU-förordningen och är kompatibel med olika viktiga mjukvaruramverk som används i hela världen. Så den norska NeTEx-profilen har genom ODIN blivit den nordiska NeTEx-profilen och ägs nu gemensamt av de nordiska länderna, säger Daniel Rudmark.


Det kommer förenkla för aktörer att lansera nya tjänster

Strävar efter en så homogen biljettsituation som möjligt

Medlemsländerna har startat projektet med olika förutsättningar. Länderna har haft olika policys och riktlinjer och då särskilt kring biljetter där Finland arbetat mest progressivt. Tredjepartsförsäljning av biljetter är ett område där de nordiska länderna skiljer sig mycket åt och där man inte kommer kunna arbeta helt likriktad.

– Vi kommer aldrig ha en gemensam lagstiftning men inom ODIN strävar vi efter att skapa en så homogen biljettsituation i Norden som möjligt. Det kommer förenkla för aktörer att lansera nya tjänster. Att tredje part ska kunna sälja biljetter till kollektivtrafiken i alla länder är en viktig del. Man ska till exempel kunna köpa biljett till bussen i parkeringsappen eller så kan det ingå ett dagskort för kollektivtrafiken när man bokar ett hotellrum. Och aktörer som Uber vill gärna kunna sälja biljetter till kollektivtrafiken som en del av sin mobilitetstjänst, berättar Daniel Rudmark.

Kommer gynna både nuvarande och nya aktörer

RISE projektleder ODIN och har en neutral roll som driver de komplexa frågorna framåt.

– Ett gemensamt system kommer gynna både nuvarande aktörer inom transportlösningar samtidigt som det öppnar upp för startups och helt nya tjänster, säger Daniel Rudmark.


Daniel Rudmark

Kontaktperson

Daniel Rudmark

Senior Researcher

+46 10 228 40 51
daniel.rudmark@ri.se

Läs mer om Daniel