Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Plastpellets

Nationellt center ska göra plastanvändning hållbar

Den som googlar ”ersätta plast” får drygt 2,6 miljoner träffar på svenska. Motsvarande sökning på engelska ger smått fantastiska tre miljarder sökträffar. Det är lätt att tro att världen är överens – plasten ska bort. Men på RISE arbetar Anna Wiktorsson med små och stora svenska företag, och de ser en annan framtid – både mer komplicerad och mer hållbar.

– Vi behöver plast. Om något har vi gjort oss mer beroende på senare år, inte minst används plast i mycket av den teknologi som vi tar för alltmer självklar. Plasten kan också, tvärtemot vad man kanske ofta tror, hjälpa oss att leva mer cirkulärt och hållbart. I vardagslivet är plasten ofta det som gör att vi kan spara mat och minska svinnet. För fordonsindustrin har plasten varit ett nödvändigt material för att minska tyngden på bilar och möjliggöra elektrifiering, förklarar Anna Wiktorsson, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Center för delning av kunskap

I januari 2023 startar RISE tillsammans med industri, akademi och branschorganisationer Nationellt center för hållbar plast, och målet där är både enkelt och svårt.

– Vi ska ha rätt plast på rätt plats. Och den plast vi använder ska såklart både vara hållbar och användas på ett hållbart sätt. Det här är en utmaning många företag brottas med utifrån både sina egna mål, beställares krav och nya lagar. Det handlar om att medvetet se vad det är för produkt som ska tillverkas, vilken miljö den ska användas i, hur lång livslängd den kan designas för, om den kan göras återanvändningsbar och till sist om den kan samlas in och återvinnas. Ofta kräver det utveckling i flera delar av värdekedjan som inkluderar design, materialval och tillverkningsprocesser, men också sådant som spårbarhet, märkning och inte minst kvalitetssäkring och certifiering.

Anna Wiktorsson exemplifierar med RISE samarbete med fordonsindustrin, där man i olika projekt utvärderar material och komponenter som användas i bilar för att se vilka delar som går att byta till återvunna material med samma eller bättre prestanda.

– I andra sammanhang är återvinning inte ett alternativ. Plast som används i sjukvården kan till exempel vara kontaminerad, och då kan det vara bättre att försöka ersätta petroleumbaserad plast med bioplaster. Det kräver produktutveckling för att sjukvårdspersonalen inte ska uppleva någon försämring med materialbytet och i det arbetet verifiering och certifiering så att vi verkligen vet att det fungerar.

Ska hållbarhetsmålen nås kan det inte bara handla om att byta ett material mot ett annat, utan om att använda mindre av det som inte behövs

Testbäddar för återvinning, beständighet och bedömning av livslängd

RISE tillhandahåller testbäddar kring såväl återvinning som beständighet och livslängdsbedömningar. De används av industrin i utveckling av nya material, produkter och processer, men också i forskningsprojekt som driver utvecklingen framåt inom dessa områden. Inom återvinning är den mekaniska återvinningen dominerande, men kemisk återvinning behövs i större utsträckning för att kunna hantera sammansatta material som blir allt vanligare på marknaden.

– Det är erfarenheten av att arbeta med olika delar av industrin som vi bygger vidare på i det nya centret för hållbar plast. Genom samarbete, rådgivning och testning vill vi hjälpa industrin att bli bättre på att göra rätt insatser från början.

Nya sätt att mötas

En drivkraft bakom centret har varit industrins behov av en samarbetspunkt mellan storbolag i slutproduktion och ofta mindre företag i leverantörsledet. För att storbolagen ska nå sina hållbarhetsmål måste leverantörerna förändra sina processer och det kräver nya samarbetsformer. Inom centret hoppas man kunna mötas i andra roller än de som storbolag och underleverantör, och hitta lösningar tillsammans.

Men det finns en länk till i värdekedjan.

– I slutändan handlar det också om kunderna. Om ett sugrör är av plast eller papper spelar ju mindre roll om det ändå inte återvinns som det ska utan hamnar på fel ställen. Ska hållbarhetsmålen nås kan det inte bara handla om att byta ett material mot ett annat, utan om att använda mindre av det som inte behövs. Och visst – här kan också företagen göra mer. Idag bygger affärsmodellerna i väldigt stor utsträckning på att sälja mer. Kollegor här på RISE stödjer företag i att utveckla tjänster för service, underhåll och reparation vid sidan av traditionell produktion. Då kan företagen tjäna på att produkterna används längre, konstaterar Anna Wiktorsson.

Anna Wiktorsson

Kontaktperson

Anna Wiktorsson

Marknadschef

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.