Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mjuka cykelbanor dämpar fall

Cykelintresset ökar samtidigt som antal olyckor där cyklister kommer till skada blir fler och fler. En åtgärd som skulle kunna minska skadorna är stötdämpande cykelbanor som lindrar fallen. En ny beläggning där gummipartiklar blandas in i asfalten  har utvecklats och testats på en provyta i Uppsala.

Asfalt är för hård för mjuka cyklister som ramlar. Samtidigt är det lättare att cykla på en hård beläggning. En balansgång egentligen vad som är mer viktigt. I ett forskningsprojekt initierat av RISE, undersöktes möjligheterna att utveckla och lägga en mjukare form av asfaltsbeläggning.

Det var Viveca Wallqvist vid RISE som kom till oss med idén, berättar Lars Jansson från Peab Asfalts, som arbetar som laboratoriechef vid den enhet som arbetar med företagets alla FoU-frågor.

– Vi insåg rätt snabbt att vi kunde använda gummi i varmmassan. Uttjänta, rivna däck finns i stora volymer. 

I det första försöket visade det sig att det luktade alldeles för mycket när blandningen togs fram under varma förhållanden. Arbetsmiljön för produktionspersonalen blev för svår. Kunde den blandas kallt istället? Bitumen och vatten blandades till en emulsion på labbet. Problemet som uppstod då var att det endast gick att lägga med 2 cm tjocklek. Underlaget behövde vara omkring 4 centimeter. 

– Att blanda halvvarmt kunde vara ett alternativ. Genom att värma med 80-gradig vattenånga fick vi till en fungerande blandning, berättar Lars Jansson.

En annan vedertagen metod för att mäta stötdämpningsförmåga i underlag, till exempel vid lekplatser, är att släppa ett konstgjort huvud med sensorer på underlaget vid en viss höjd, och därefter räkna ut vilken höjd som riskerar att ge en huvudskada. Under projektets första år genomfördes endast labb-tester, där mindre plattor med de tillsatta gummipartiklarna togs fram och användes vid falltester. På den framtagna beläggningen var den kritisk fallhöjden på en meter. För traditionell asfalt är den kritiska fallhöjden cirka 30 centimeter.

Livslängd också en viktig faktor 

Men det fanns fler krav som måste uppfyllas; asfalt åldras och spricker. Oftast läggs då ett nytt lager påden befintliga beläggningen. Hur skulle den nya beläggningen klara sig över tid? För att utvärdera den nya blandningen asfalterades en 200 meter lång cykelbana i Uppsala.

– Efter den första vintern ser beläggningen bra ut. Cyklisterna säger att de inte märker någon skillnad. Nu vill vi få till en ny provyta som är mer trafikerad för att se hur den håller. Än vet vi inte hur stötdämpningen utvecklas på sikt, det kan bara mätas i verklig miljö.

Andra tänkbara tillämpningsområden för den stötdämpande markbeläggningen kan exempelvis vara ytor utanför äldreboenden och vid busshållplatser.


Många skadas

Varje år uppsöker drygt 23 000 personer ett akutsjukhus efter att ha skadats som cyklist.
(Schyllander, J. and R. Ekman, Skadade cyklister – en studie av skadeutvecklingen över tid. 2013.)