Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Medborgarinvolvering skapade nya Hammarbadet

I maj 2019 öppnar nya Hammarbadet som räddades från rivningshot efter stora protester från invånarna i Hammarkullen. Badet har genom EU-projektet EU-GUGLE och Statens Konstråds satsning Konst Händer utvecklats i samråd med invånarna och de som använder badet i Hammarkullen. Nu slår portarna upp för en grönskande och hemmalik oas i Hammarkullen.

I samband med att Angered Arena öppnades 2013 beslutades att baden i Hammarkullen och Rannebergen, som låg i samma stadsdel, skulle läggas ned. Hammarbadet, som byggdes 1973 som en del av miljonprogrammet, var i behov av en omfattande renovering. Man räknade med att Angered Arena skulle vara tillfredsställande nog för Hammarkullens invånare och att Hammarbadet inte längre behövdes.

Kvinnornas mötesplats

I området Hammarkullen dominerades de offentliga miljöerna av män. Ett undantag var det lokala badhuset Hammarbadet där kvinnorna kunde mötas på sina villkor. När Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att stänga Hammarbadet utbröt starka protester från de boende i Hammarkullen och detta räddade badet. Stadsdelsförvaltningen i Angered och RISE genomförde i och med EU-projektet EU-GUGLE samrådsaktiviteter för att tillsammans med en grupp kvinnor som använde badet diskutera kring vad som var viktigt med badet och hur det nya badet skulle utformas.

– I mötena med samrådsgruppen visade det sig att Hammarbadet var en plats där kvinnor kunde mötas och bygga styrka både fysiskt och i gemenskap och att badet var en oerhört viktig plats för många kvinnor, berättar Jenny Lööf, projektledare på RISE.

En hemlik och trygg känsla

I workshops framkom att de boende önskade att badet fick en hemlik, trygg känsla som också hade mycket inslag av natur, grönska och såklart vatten. Dessutom var det viktigt att miljön var ljus och fräsch. I workshopparna samlades en bra bild av vad de boende önskade med badet men man ville göra ytterligare fördjupningar och tog därför stöd av Statens Konstråds satsning Konst Händer och den spanska konstnären Maíder López i projektet.

– Att en konstnär kommer in så här tidigt i en process är ovanligt. Det har varit väldigt spännande att följa hur det har påverkat utvecklingen av renoveringen av badet, och nu kan vi se hur Maíder López arbete och de boendes önskemål har påverkat hela utformningen av badet, i allt ifrån färgsättning till utformning av rummen, berättar Jenny Lööf.

Maíder López verk består i korthet av en stor mängd flyttbara växter som placerats på specifika ytor runt bassängen och längs insidan av byggandens stora glaspartier. Simhallens besökare ska, med hjälp av växterna, kunna forma och omforma rummet och laborera med transparens, insyn och utblick samtidigt som växterna för med en del av naturen in i simhallen.

Något utöver det vanliga

Nu står projektet klart och Hammarbadet har verkligen blivit något utöver det vanliga. Men processen har inte varit enkel utan olika krafter har ibland dragit åt olika håll. Medborgarinvolveringen och att ta in konsten tidigt i projektet har utmanat det gängse arbetssättet men också skapat ett badhus som står ut där de boende trivs.

– Det har varit en givande process. Men att bjuda in medborgare och konst så tidigt i processen måste ges tid och utrymme. Vi har mycket mer att utforska. Men jag tror att Hammarbadets besökare kommer känna av att det är ett speciellt bad, byggt med hjärna och hjärta, avslutar Jenny Lööf.