Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Livslångt lärande för säkrad försörjnings­beredskap

Coronapandemin och sommarens cyberattack mot bland annat Coop visade hur viktigt det är att samhället kan upprätthålla en försörjningsberedskap i händelse av kris. En god försörjningsberedskap kräver såväl kompetensomställning som livslångt lärande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierar försörjningsberedskap som förmågan att i kris- och krigssituationer förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad och samhällsviktiga verksamheter med de varor och tjänster som behövs för deras funktionalitet.

Sommaren 2021 publicerade MSB en strategi för försörjningsberedskap i vilken man beskriver en önskad förmågeutveckling i samhället fram till 2030. En sådan utveckling kräver både kompetensomställning och livslångt lärande.

– Omvärlden har på kort tid förändrats och därmed också risker och hot mot samhället. Försörjningsberedskap blir viktigare och har en ny betydelse i dag än vi har sett tidigare, konstaterar Carl Heath, chef för RISE enhet Professional Education.

– Nu står vi inför att bygga upp totalförsvaret igen och både offentlig sektor och näringsliv måste hantera de nya hoten. För att säkra försörjningen krävs utveckling av både kunskap och förmåga.

Erfarenhet och förmåga behöver stärkas

Carl Heath påpekar att många myndigheter och företag inte har den erfarenhet och förmåga som krävs för att möta vår tids utmaningar, samtidigt som de förväntas kunna hantera komplexa sådana. Såväl företag som offentlig sektor måste dels göra en resa från gammal kunskap till ny, dels förstå hur man bygger beredskap i en digitaliserad tid.

– Se på cyberattacken mot Coop i somras – vad hade hänt ifall Ica och Hemköp hade haft samma mjukvaruleverantör? Det hade blivit nästan omöjligt att handla livsmedel på de flesta håll i Sverige.

För att säkra försörjningen krävs utveckling av både kunskap och förmåga

Förflyttning genom livslångt lärande

En god beredskap kräver ett livslångt lärande. Kunskapen måste förflyttas i takt med utvecklingen i omvärlden. Det handlar inte om att gå en kurs, utan om att bygga ett livslångt lärande i partnerskap med andra som gör samma förflyttning.

En viktig målgrupp för lärandet är högre chefer i kommuner, regioner, myndigheter och departement. För dem har RISE i samarbete med Ericsson, Google, Microsoft, IT & Telekomföretagen, Svenskt Näringsliv och Telia skapat Akademin för Livslångt Lärande (afll.se). Det är en strategisk utbildning, ett nätverk och en digital mötesplats som syftar till att stärka ledande beslutsfattare i deras förmåga att leda offentlig verksamhet i en tid av förnyelse och omställning. Deltagarna får över en längre tidsperiod ta del av forskning, praktiska case och erfarenheter från andra verksamheter.

– När det gäller den digitala beredskapen krävs samverkan mellan offentliga och privata aktörer men också övning. I Sverige har vi ingen tradition av att öva beredskap på det digitala området, men RISE har test- och demomiljöer där olika aktörer kan mötas och öva, säger Carl Heath.

RISE erbjuder bland annat testbädden Cyber Range. Här kan man bygga en kontrollerad virtuell miljö och få verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system. Både offentlig sektor och det privata näringslivet är välkomna att testa nya delar i ett system och identifiera eventuella svagheter. Cyber Range blir också en naturlig plats för kunskapsutveckling.

RISE kan bidra till kompetensomställning och säkrad försörjningsberedskap

Carl Heath betonar den viktiga roll RISE kan spela i den nödvändiga kompetensomställning och utveckling av våra förmågor som behövs för att Sveriges försörjningsberedskap ska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.

– RISE är ett statligt och oberoende forskningsinstitut som ska verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och främja den offentlig sektors förnyelse. Genom tillämpande forskning och tillsammans med offentliga eller privata aktörer bygger vi ny kunskap och i slutändan har vi möjlighet att dela med oss av resultaten så att de kommer alla till godo, säger han.

– Sammantaget kan man säga att RISE kan bidra med sin djupa kompetens inom ett brett spektrum av områden som är avgörande för att säkra en god försörjning – livsmedel, energi, jordbruk, hälso- och sjukvård och kommunikation är bara några exempel. Därtill kommer vår expertis när det handlar om digitalisering och livslångt lärande.

Publicerad: 2021-09-02
Carl Heath

Kontaktperson

Carl Heath

Senior Forskare

Läs mer om Carl

Kontakta Carl
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.