Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ligna Energy gör framtidens batterier av restprodukter från skogen
Foto: Ligna Energy

Ligna Energy gör framtidens batterier av restprodukter från skogen

En ökad användning av batterier är avgörande för elektrifieringen, men metallerna de innehåller innebär samtidigt problem: svåra att få tag på, finns ofta i konfliktområden – och i slutändan svåra att bryta ner. Svenska företaget Ligna Energy löser hela problemet genom att tillverka batterier av helt ny råvara: restprodukter från skogen.

I många år hade några forskare från Linköpings universitet undersökt en fråga som många inte tänkt på: går det att tillverka energilagring utan metaller, av organiskt material? På 2010-talet visade det sig att svaret var ”ja”, och 2017 startades Ligna Energy.

– Konceptet är revolutionerande, säger Peter Ringstad som varit vd för bolaget ända sedan det grundades.

Avfall omvandlas till produkter som kan lagra energi

– Vi använder restprodukter från annan industri, till exempel skal från kokosnötter från livsmedelsindustrin och lignin från pappersmassaindustrin, och omvandlar det till produkter för att lagra energi.

En win-win helt enkelt, där det som skulle ha varit avfall omvandlas till något som kan hjälpa till att driva den gröna omställningen.

– Men det är inte bara materialet som är nytt, vi har också en unik produktionsteknik som gör att vi kan ta fram produkter i stor mängd och som gör att vi enkelt kan skala upp tillverkningen.

För även om Ligna Energy gör en del batterier som ser ut som ”vanliga” cylindriska AA-batterier, ser deras viktigaste produkt helt annorlunda ut. Peter Ringstad plockar fram en liten genomskinlig kvadrat i plast, med en mörk kvadrat i mitten. Den ser ut ungefär som en gammal diabild, bara mycket tunnare.

När vi ser att RISE är bästa vägen för oss är det lätt att starta ett nytt projekt tillsammans

Små enheter ska få Internet of Things att fungera

– Det här är en energilagringskomponent som främst är tänkt för industrin, för alla de små sensorer som behöver sitta överallt för att Internet of Things ska fungera. De här batterierna är tunna och laddningsbara vilket är smidigt för kunden, och vi tillverkar dem genom tryckpressteknik på rulle.

På så sätt kan Ligna Energy massproducera batterier, och dessutom enkelt skala upp tillverkningen när efterfrågan ökar.

– Just nu jobbar vi nära potentiella kunder med olika innovationsprojekt. Vårt batteri liknar inget annat, och alltså måste de anpassa sina produkter för att kunna använda det. Därför tillverkar vi just nu provexemplar för att kunderna ska kunna göra proof-of-concept-projekt, men i slutet av året räknar vi att vara uppe i en produktionstakt på en halv miljon om året.

Snart räknar man med att öka det till fem miljoner per år, allt i samma lokal tack vare att tryckpresstekniken är så utrymmeseffektiv. Men att gå från forskningsprojekt till miljonproduktion på under ett decennium är inget man gör på egen hand. Under de första åren av företagets utveckling hade man sina lokaler i Printed Electronics Arena (PEA), ett innovationskluster som drivs av RISE i Norrköping. Här finns ett tätt samarbete med Linköpings universitet, och både forskare och företag kan ta del av avancerad labb-verksamhet, övrig utrustning samt tillgång till hela RISE expertis, vilket gör att start-ups kommer snabbare ut på marknaden.

Har sluppit köpa in dyr utrustning

För Ligna Energy har det dels inneburit avropsavtal som har gjort att de har kunnat anlita RISEs experter efter behov. Bland annat för att kunna undersöka materials egenskaper, till exempel viskositet och ledningsförmåga. Och istället för att själva köpa in all den dyra utrustning som behövs för att testa och utveckla batterier har Ligna kunnat använda allt det som finns på PEA.

– PEA har gjort det möjligt för oss att ta fram ett riktigt bra produktionskoncept utan att behöva ta på oss alltför stora kostnader för utrustning. Dessutom fick vi tillgång till kompetens utan att behöva rekrytera och ta på oss kostnader för det, och på så sätt har vi sänkt risken för bolaget markant.

Idag är Ligna Energy så pass stora att de har flyttat ut från PEA, men Peter Ringstad ser trots det många möjligheter till fortsatt samarbete med RISE.

– Nu kommer det att bli mer situationsstyrt. Vi vet vad vi behöver och vi vet vad RISE kan erbjuda, och när vi ser att RISE är bästa vägen för oss är det lätt att starta ett nytt projekt tillsammans.

Printed Electronics Arena (PEA)

Vad?

En test- och demonstrationsanläggning, samt ett innovationskluster som för akademiska forskningsresultat och industriella tillämpningar och behov närmare varandra.

Var?

Norrköping

Av vem?

PEA drivs av RISE i tätt samarbete med Linköping suniversitet.

Vad finns på PEA?

Bland annat fullt utrustade renrum, det svenska forskningslaboratoriet för organisk elektronik, samt maskinpark. Detta gör det möjligt att gå från molekylsyntes i kemilaboratorierna till höghastighetstryckning och till systemmontering/integration med chipmontering.

Vilken kompetens erbjuder PEA?

De drygt 35 anställda har kompetens inom kemi, fysik, matematik och tryckning.

Duncan Platt

Kontaktperson

Duncan Platt

Enhetschef

+46 70 455 99 64

Läs mer om Duncan

Kontakta Duncan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.