Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Läkemedels­utveckling – från idé till säker produkt

Med sin unika bredd erbjuder RISE hjälp och stöd för läkemedelsutveckling  – från idé till säker produkt.

Läkemedel ska vara effektiva och säkra att använda, men också kostnadseffektiva att producera. Alla produkter måste därför vara optimerade i sin design, uppfylla en rad krav och genomgå omfattande kvalitetstester. På flera håll i Sverige, bland annat i Södertälje, har RISE en testbädd där man kan bistå små och stora kunder i alla faser av läkemedelsutveckling. 

– Många nystartade bolag med nya lovande möjliga läkemedel har ofta inte den infrastruktur som krävs för att utveckla en produkt. Här kan vi hjälpa till i alla steg hela vägen fram till en beredning som kan testas i kliniska studier, säger Nicolaas Schipper, produktionschef på RISE enhet för Kemiska processer och läkemedel.

RISE utgör i flera fall även ett stöd för större läkemedelsbolag med specifika frågor eller som är i behov av avlastning.

Från design till produktion i samma testbädd

RISE erbjudande omfattar bland annat design, modifiering, formulering, säkerhetsstudier, farmakokinetik och tester av möjligheten att skala upp en produktion. Läkemedel mot cancer, ögonsjukdomar, leversjukdom och Alzheimers sjukdom är några exempel på produkter som utvecklats inom ramen för testbädden. RISE testbädd ingår också i ett stort europeiskt projekt där man arbetar med att ta fram och testa nya typer av antibiotika som är effektiva mot multiresistenta bakterier.

– Det unika med oss är framför allt vår bredd, från toxikologiska säkerhetsstudier till processkemi. Därtill kommer att vi har hög grad av problemlösningskapacitet, all utrustning som behövs samt koll på det senaste inom forskningen, säger Nicolaas Schipper.

Det unika med oss är framför allt vår bredd, från toxikologiska säkerhetsstudier till processkemi

Komplex process kräver expertis

Vid läkemedelsutveckling är samtliga steg från grundforskning fram till marknadsgodkännande av den färdiga produkten hårt reglerade. Hela processen är mycket komplex och för att slippa bakslag och onödiga kostnader är det nödvändigt att anlita expertis med en gedigen industriforskningsbakgrund.

Nicolaas Schipper

Kontaktperson

Nicolaas Schipper

Head of manufacture

+46 70 217 78 20

Läs mer om Nicolaas

Kontakta Nicolaas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.