Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kritiskt fukttillstånd för material – ett verktyg vid fuktsäkerhetsprojektering

Förekomst av mögel kan orsaka problem i inomhusmiljön, inklusive dålig lukt, och påverka människors välbefinnande och hälsa. Betydande belopp spenderas årligen på att åtgärda fukt- och mögelskador, det är därför viktigt att förebygga skador. Att veta det kritiska fukttillståndet hos materialen i en byggndadsdel gör det möjligt att bedöma risken för uppkomsten av mögel vid fuktpåverkan och är en viktig del i att genomföra en fuktsäkerhetsprojektering.

I Boverkets byggregler (BBR 18 6:52) anges att väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd ska användas under projekterings- och byggtiden. Om detta inte finns så ska 75 % RF användas som kritiskt fukttillstånd för mögelpåväxt. Fuktnivåer i byggdelar varierar inom olika delar av en byggnad, eftersom olika verksamheter och lokaler är fuktigare än andra. Genom att välja en produkt som har ett högre kritiskt fukttillstånd än den förväntade fuktnivån i byggnadsdelen minskar risken för påväxt. 

Mögelväxt i en byggnad är en följd av fukt antingen som luftfuktighet eller tillförsel av fritt vatten genom exempelvis en vattenskada eller kondens. Om relativa luftfuktigheten RF i en byggnadsdel överstiger 75 % vid rumstemperatur finns det risk för att mögel börjar växa på byggnadsmaterialen. Denna nivå är en generell lägsta nivå men det kommer inte att mögla på alla produkter vid denna nivå. Gränsvärdet för när mögel kan växa på ett material varierar nämligen mellan olika produkter. Det finns produkter som kan utsättas för höga fuktnivåer utan att det växer mögel på dem, medan det på andra växer vid lägre nivåer. Den här egenskapen beskrivs genom materialets kritiska fukttillstånd med avseende på mögelpåväxt. Skillnaden mellan olika produkters kritiska fukttillstånd med avseende på mögelpåväxt är att de innehåller olika mängd organiska näringsämnen för mögelsvamparna att växa av.

Det finns inga standardiserade värden för kritiskt fukttillstånd för grupper av byggnadsmaterial. Det kritiska fukttillståndet kan påverkas av olika faktorer, inklusive eventuella tillsatsämnen i materialet och skikt på materialytan. Forskning visar att olika produkter inom samma materialgrupp, tex gipsskivor, träfiberskivor eller träfiberisolering, kan ha väsentligt olika egenskaper och gränsvärden för påväxt av mögel. Därför är det omöjligt att uppskatta eller gissa det kritiska fukttillståndet för en produktgrupp utan den behöver bestämmas för varje enskild produkt inom gruppen.

Ett materials kritiska fukttillstånd bestäms genom att testa produkten i laboratorium på ett standardiserat sätt. Enligt testmetoden provas produkterna vid fyra olika fuktnivåer vid +22 °C Det kritiska fukttillståndet påverkas av temperaturen och om det är kallare behövs det mer fukt för att mögel ska kunna växa. I metoden finns en ekvation för att beräkna det kritiska fukttillståndet vid andra temperaturer än den i testet använda konstanta temperaturen +22 °C. Det är viktigt att påpeka att det kritiska fukttillståndet för en produkt inte är ett mått på hur bra eller dålig den är. I stället är det ett hjälpmedel för att fatta välgrundade beslut av materialval för byggnadsdelar där fuktnivån är känd. För att minska risken för mögelrelaterade skador i byggnader skulle fler aktörer i branschen behöva inse vikten av att använda kritiskt fukttillstånd vid projektering av byggnader. För att underlätta det arbetet behöver fler materialtillverkare välja att prova och redovisa det kritiska fukttillståndet på sina produkter.

Vidare läsning
Kritiskt fukttillstånd för mögel på byggnadsmaterial 

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Kontaktperson

Pernilla Johansson

Forskare

+46 10 516 51 50

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.