Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Människor på gata

Krav och regelverk för samhällets försörjning – det här behöver näringslivet veta

Näringslivets vilja att hjälpa till med samhällets försörjning visade sig tydligt när pandemin slog till. Men för att kunna hjälpa till krävs inte bara engagemang, utan också kunskap om de krav och regelverk som finns för att en produkt ska kunna nå marknaden – även under kris. Med expertis inom certifiering och kvalitetskrav kan RISE hjälpa näringslivet att möta upp samhällets behov av försörjning och krisberedskap.

När pandemin slog till började människor hjälpa varandra med sådant som att gå och handla och passa barn. Också många företag sökte efter vägar att bidra. Det behövdes. Produkter som vården och äldreomsorgen behövde var plötsligt svårt att få tag i. Sådant vi trodde oss veta om värdekedjor och globalisering gällde inte längre.

I det läget ställde flera svenska företag spontant om sin produktion för att kunna leverera sådant som vården och äldreomsorgen behövde. Det var inga självklara, och heller inga riskfria beslut. Idag saknas en tydlig affärsmodell för företag som frivilligt ställer om, och om många börjar tillverka samma bristprodukt kan bristen vara avhjälpt innan ett enskilt företag är färdig med sin omställning.

På RISE leder Tommy Hertzberg aktiviteter inom området samhällssäkerhet och resiliens. Genom sina samarbeten med industrin har RISE en relativt god överblick över den samlade svenska produktionsapparaten.

– Vi bedriver forskning med mål att förstå vad svensk produktion faktisk skulle kunna ställa om till och bidra med vid en kris. Vårt nya applikationscenter för additiv tillverkning eller lite slarvigt ”3D-printing”, representerar ett mycket intressant område att studera och inkludera i en möjlig svensk produktionsresurs då normala försörjningskedjor fallerar. Men det finns andra mer traditionella produktionsvägar som också bör inkluderas. Det är bra att veta var till exempel gjuterier och formsprutor finns tillgängliga.

Kunskap om marknadens kvalitetskrav

Tommy Hertzberg förklarar att det här är kunskap som också kan vara nyttig för företag som överväger att ställa om inför eller i en kris. Genom RISE överblick kan man få en bild av marknaden, och hur ens produktidé står sig mot det som i övrigt finns tillgängligt. Företag efterfrågar också kunskap om vilka krav som ställs på såväl produkten som produktionen.

– RISE är ju experter på certifiering och kvalitetskrav, och kan svara på allt från vilka regelverk en enskild produkt behöver leva upp till, som vilka krav som ställs på tillverkningen när det kommer till sådant som miljöpåverkan och produktionsförhållanden. Det är klart att stora företag som ställer om ofta har den kunskapen själva, eller kanaler för att kunna skaffa den snabbt. Men för ett litet företag så tror jag att kontakten med oss kan vara avgörande för att man ska klara att bidra, och ställa om på rätt sätt. Vår kunskap kan bli en genväg som hjälper ett mindre företag att sänka kostnaden vid en produktionsomställning.

RISE kan vara ett stort stöd till företag som söker efter verktyg för att frivilligt hjälpa samhällets beredskap

Nätverk skapar samverkan

Genom institutets väletablerade kontakter med myndigheter, forskning och industrin kan RISE säkra att ett företag når fram till rätt kommunala tjänstemän, sektorsansvariga myndigheter eller forskare.

– Det kan vara allt ifrån att vi förmedlar kontakter till ett företag som frågar, eller att vi står som inbjudare för ett möte där företag kan beskriva för rätt personer på rätt uppdrag vad det kan bidra med, förklarar Tommy Hertzberg.

RISE ställde själva i pandemin om sin verksamhet dels för att kunna kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som behövde upphandlas mycket snabbt från nya leverantörer, dels för att kunna ge råd till företag som spontant ville ställa om sin produktion för att möta nya behov.

– Det här var inte engångsföreteelse. RISE kan vara ett stort stöd till företag som söker efter verktyg för att frivilligt hjälpa samhällets beredskap inför eller i en kris. I kriser ropar alla efter information. RISE är ofta en bra källa till information, sammanfattar Tommy Hertzberg.

Elenor Bernelow Loyd

Kontaktperson

Elenor Bernelow Loyd

Vice President Total Defence

+46 10 516 50 16

Läs mer om Elenor

Kontakta Elenor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.