Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bioraffinaderi

Kombination av elektrifiering och biobränsle bidrar till effektiv omställning

För att klara klimatmålen behöver en mängd olika fossila produkter fasas ut och ersättas med förnybara. Men eftersom tillgången på dessa är begränsad gäller det att använda resurserna så smart som möjligt. Ett sätt är att använda processer där elektrifiering och bioenergi samverkar.

Inom transportsektorn och industrin framställs ofta biobränslen och elektrifiering som konkurrerande alternativ i omställningen. Men de är tvärtom alternativ som behöver kombineras på flera olika sätt och som ofta kan ge synergier. 

Genom att använda biomassa i kraftvärmeverk och kombinera det med bio-CCS – det vill säga koldioxidlagring av förnybara kolatomer – kan man få en förnybar, planerad och klimatpositiv elproduktion. Om detta sker i kombination med fjärrvärmeproduktion blir det mycket effektivt.

Ett annat grepp är att elektrifiera en del av processen när det gäller att tillverka biodrivmedel och biobaserade kemikalier. Det ger möjlighet att utnyttja biomassan på ett mer effektivt sätt, så att den räcker till mer. Ett exempel är att använda en process som kallas förgasning för att omvandla biomassan och sen använda elektrisk energi för att öka effektiviteten. Då kan man få ut mer än dubbelt så mycket produkt av samma bioråvara.

– Vi behöver vara rädda om de förnybara kolatomer som finns och utnyttja dem så väl som möjligt. 

Vill du diskutera frågor som rör bioekonomi med oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Vi behöver vara rädda om de förnybara kolatomer som finns

Långsiktiga och resurseffektiva lösningar behövs

I dagsläget tillverkas merparten av alla biodrivmedel av grödor som vete, majs och raps, liksom av slaktrester. Men betydligt mer biodrivmedel skulle kunna tillverkas av relativt outnyttjade restprodukter från skogen som grenar, toppar, bark, sågspån och restprodukter från massabruken. 

– Eftersom det inte är någon direkt resursbrist ännu och råvaran inte är så dyr kan det vara kortsiktigt billigare att elda upp en del av den för att få energi till processerna. Och eftersom det är biogent koldioxid kostar det heller inget att släppa ut det. Så det är viktigt att vi lyfter frågan och ser till att vi får mer långsiktigt hållbara lösningar med högre resurseffektivitet. Det gäller både befintliga skogsindustrier och nya framväxande bioraffinaderier.

RISE är involverade i flera projekt på området, både när det gäller teknikutveckling och systemstudier. I flera projekt tittar man på hur den skogsbaserade restprodukten lignin kan användas effektivare än idag. Andra projekt handlar om det som kallas bioelektrobränslen och andra sätt att öka resurseffektiviteteten i bioraffinaderier.

– Vi hjälper också enskilda företag att titta på deras processer. Vår uppmaning är att verkligen tänka långsiktigt redan nu och bygga processer där man tar tillvara på den värdefulla biomassa vi har på ett effektivt sätt

Johan M Ahlström

Kontaktperson

Johan M Ahlström

Forskare

+46 10 228 45 35

Läs mer om Johan M

Kontakta Johan M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.