Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bioraffinaderi

Kombination av elektrifiering och biobränsle bidrar till effektiv omställning

För att klara klimatmålen behöver en mängd olika fossila produkter fasas ut och ersättas med förnybara. Men eftersom tillgången på dessa är begränsad gäller det att använda resurserna så smart som möjligt. Ett sätt är att använda processer där elektrifiering och bioenergi samverkar.

Inom transportsektorn och industrin framställs ofta biobränslen och elektrifiering som konkurrerande alternativ i omställningen. Men de är tvärtom alternativ som behöver kombineras på flera olika sätt och som ofta kan ge synergier. 

– Min åsikt är att man ska elektrifiera allt man kan inom transport och industri, för hållbar bioenergi kommer att vara en begränsad resurs, där vi vill ha mer än vad som finns. På transportsidan kommer det trots stor batterielektrifiering fortfarande att finnas fordon som är i behov av gas- och vätskeformig energi – till exempel inom flyg och sjöfart – och då ska dessa biodrivmedel produceras så effektivt som möjligt, säger Erik Furusjö, forskare på RISE och ledare för RISE fokusområde Bioraffinaderi och förnybara drivmedel.  

Klimatpositiv elproduktion

Genom att använda biomassa i kraftvärmeverk och kombinera det med bio-CCS – det vill säga koldioxidlagring av förnybara kolatomer – kan man få en förnybar, planerad och klimatpositiv elproduktion. Om detta sker i kombination med fjärrvärmeproduktion blir det mycket effektivt.

Ett annat grepp är att elektrifiera en del av processen när det gäller att tillverka biodrivmedel och biobaserade kemikalier. Det ger möjlighet att utnyttja biomassan på ett mer effektivt sätt, så att den räcker till mer. Ett exempel är att använda en process som kallas förgasning för att omvandla biomassan och sen använda elektrisk energi för att öka effektiviteten. Då kan man få ut mer än dubbelt så mycket produkt av samma bioråvara.

Vill du diskutera frågor som rör bioekonomi med oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

– Vi behöver vara rädda om de förnybara kolatomer som finns och utnyttja dem så väl som möjligt, påpekar Erik Furusjö. 

Vi behöver vara rädda om de förnybara kolatomer som finns

Långsiktiga och resurseffektiva lösningar behövs

I dagsläget tillverkas merparten av alla biodrivmedel av grödor som vete, majs och raps, liksom av slaktrester. Men betydligt mer biodrivmedel skulle kunna tillverkas av relativt outnyttjade restprodukter från skogen som grenar, toppar, bark, sågspån och restprodukter från massabruken. 

– Eftersom det inte är någon direkt resursbrist ännu och råvaran inte är så dyr kan det vara kortsiktigt billigare att elda upp en del av den för att få energi till processerna. Och eftersom det är biogent koldioxid kostar det heller inget att släppa ut det. Så det är viktigt att vi lyfter frågan och ser till att vi får mer långsiktigt hållbara lösningar med högre resurseffektivitet. Det gäller både befintliga skogsindustrier och nya framväxande bioraffinaderier, säger Erik Furusjö.

RISE är involverade i flera projekt på området, både när det gäller teknikutveckling och systemstudier. I flera projekt tittar man på hur den skogsbaserade restprodukten lignin kan användas effektivare än idag. Andra projekt handlar om det som kallas bioelektrobränslen och andra sätt att öka resurseffektiviteteten i bioraffinaderier.

– Vi hjälper också enskilda företag att titta på deras processer. Vår uppmaning är att verkligen tänka långsiktigt redan nu och bygga processer där man tar tillvara på den värdefulla biomassa vi har på ett effektivt sätt, säger Erik Furusjö.

Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

+46 10 228 45 67

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena samlar RISE infrastruktur för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och dem…
Berättelse

Från el till X – för klimatet

Om 25 år ska Sverige vara klimatneutralt. Ska det bli verklighet är elektrifiering av stora delar av industrin och transportsektorn avgörande. Olika tekniker för att omvandla elektricitet till exempelvis värme, bränsle eller kemik…
Område

Bioraffinaderi

Nya biobaserade produkter behövs för att nå de globala klimatmålen. Med biomassa som råvara kan vi framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta …
Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Berättelse

Vad är ett bioraffinaderi?

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta tillvara på de delar av biomas…
Test & demo

Hydrotermisk förvätskning (HTL)

Med hydrotermisk förvätskning (hydrothermal liquefaction- HTL) omvandlas biomassa till en flytande olja som i många avseenden liknar fossil råolja. Olja är huvudprodukten i HTL-processen men det bildas även mindre mängder av gas o…