Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatskal i trä sparar tid, pengar och energi

Många byggnader i Sverige behöver akut renoveras. Framför allt gäller det hus från efterkrigstiden som ofta både är dåligt isolerade och har slitna fasader.

Genom att använda prefabricerade väggelement med inbyggd isolering kan man på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt montera en ny fasad utanpå den befintliga. På så sätt sparas energi, samtidigt som köldbryggorna minskar. Som en bonus blir det dessutom mindre störningar för de boende. I ett nytt nordiskt forskningsprojekt har RISE, tillsammans med ett flertal aktörer, tagit fram prefabricerade lösningar i trä för kostnadseffektiva klimatskal.

– Vi har sett att det finns ett behov av väggelement i ett förnyelsebart material. Därför har vi undersökt möjligheterna att använda prefabricerade lösningar i trä – med mycket goda resultat, säger Karin Sandberg, forskare på RISE.

Fördelarna med träelement är många. Elementen är små och flexibla i förhållande till många andra lösningar. De kan bäras och monteras av en person, vilket gör att det inte finns behov av att använda en lyftkran. Lasten kan dessutom fördelas ut på många mindre punkter vilket gör att infästningen kan vara enklare jämfört med stora element.

Klimatskal

I forskningsprojektet Nordic Built Concept for renovation and upgrading of residential Buildings har ett flertal aktörer från Sverige, Norge och Finland tillsammans tagit fram prefabricerade lösningar för kostnadseffektiva klimatskal. I filmen, som visar pilotmontaget av väggelement på en industribyggnad i Hedensbyn (Skellefteå), berättar RISE-forskaren Karin Sandberg om fördelarna med prefabricerade väggelement i trä.