Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elfordon laddas utefter gata

Kan fler elbilar ge stabilare energisystem?

Att laddstolpen tankar vår bil med energi är vi i dag vana vid, men tänk om den växande elbilsflottan även kan mata tillbaka energi ut på nätet vid behov? Så kallad vehicle-to-grid-teknik kan vara en framtida lösning som både bidrar till stabilare elsystem och har en rad fördelar för hushållen.

I Japan, där strömavbrott förekommer relativt ofta, är det inte ovanligt att elbilens batteri används som en backuplösning om elnätet slås ut för en kortare stund. Bilens batteri matar då tillbaka energin det lagrat när den senast laddades.

Värde för konsumenten 

I Sverige har vi inte samma problem, strömavbrotten blir tvärtom färre. Men även här blickar allt fler hushåll mot möjligheten att säkra sin elförsörjning vid ett tillfälligt stopp – inte minst i spåren av de senaste årens samhällsutveckling, med coronapandemin och ett instabilt säkerhetsläge i Europa. Det kan även vara ett sätt att hjälpa andra bilister vars bil laddat ur, eller möjliggöra för hushållen att balansera toppar under dagen då energipriset är extra högt.

– Men om det är ekonomiskt lönsamt för en slutanvändare är fortfarande en öppen fråga i Sverige, säger Mattias Persson, forskare inom elkraftsystem på RISE, och får medhåll av Stefan Pettersson, professor och enhetschef inom elektromobilitet på RISE.

– Något värdeskapande måste till innan konsumenten köper detta. Det kan vara att du får betalt för den el du återmatar, eller att man i kombination med solceller blir mer självförsörjande, eller för vissa finns det ett värde i att bidra till en grön omställning.

Framtida nätnytta

I ett framtida scenario där denna teknik är vanlig, kan elbilsflottan vara med och bidra till ökad stabilitet i nätet – smart laddning ser till att bilen laddas när det är gott om el i nätet, och vid kritiska toppar i energianvändningen så skickar den i stället ut energi på nätet.
Här gör den enskilde bilen inte så mycket till eller från, menar Stefan Pettersson, men sammantaget kan många fordon tillsammans skapa möjligheter.

– Samlar man många laddbara fordon så kan de tillsammans skapa en bulk av möjlig energi som kan matas tillbaka till nätet. Här finns även en potentiell affär gentemot nätägarna.

I och med ökad elektrifiering och större energibehov kan vi även i Sverige hamna i ett läge där infrastrukturen vid vissa tidpunkter inte kan leverera önskad effekt.

– Även om nätet är stabilt så kan man få problem även här på grund av mycket fluktuerande användning. Då kan detta vara ett sätt att frekvensstabilisera i det mer lokala perspektivet, säger Stefan Pettersson.

– I Göteborg har man exempelvis startat lokala flexibilitetsmarknader för att motverka överföringsbegränsningar. På så sätt är det inte bara det stora elnätet som kan få hjälp av detta, det kan ske mer lokalt, säger Mattias Persson.

Det är lagarna som sätter käppar i hjulet, inte tekniken

Lagändringar krävs

När det gäller teknik och infrastruktur finns inte många tekniska hinder. Laddpunkter behöver konstrueras så att de även kan ta emot energi, men den tekniken är inte svår att få på plats, menar Stefan Pettersson.

Snarare är det några andra ingredienser som ska till, som standard, lagar och policys. Dagens ellag är inte skriven med rörliga förbrukare som elbilar i åtanke, och kan sätta gränser för vad aktörerna i systemet kan göra och hur de kan hitta lönsamhet.

– Det är lagarna som sätter käppar i hjulet, inte tekniken. Här finns både gråzoner och vita zoner i lagstiftningen, dels kan tekniken hindras av befintlig lagstiftning, dels är det inte ens definierat vad det innebär att mata tillbaka energi, är det ens tillåtet?

Tvärdisciplinär samverkan krävs

RISE har möjlighet att vara en partner inom många av de områden där det fortfarande finns frågetecken kvar att räta ut, vare sig det gäller att ta fram och kontrollera standarder eller utforma underlag för lagförslag och policies.

– Vi har bland annat testplatser för bland annat batterislitage och it-säkerhet, som kommer att vara en jätteviktig fråga, säger Mattias Persson.

För att en vehicle-to-grid lösning ska komma på plats brett behöver många olika kompetenser arbeta tillsammans för att se och förstå helheten. Kompetenser som finns hos RISE, säger Stefan Pettersson:

– Här möts el, fordon och kommunikation inom telecom. Vi kan jobba tvärdisciplinärt, och bedriva forskning kring alla de hinder som finns kvar i dag. På RISE finns kunskap kring allt från tekniken till beteende, affärsmodeller och lagar och policys. Tillsammans med partners på området kan vi komma närmare att hitta en lösning.