Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Industrin behöver minska sin vattenförbrukning

Många industrier förbrukar stora mängder vatten. Nu står de inför både miljömässiga och ekonomiska utmaningar som innebär att vattenförbrukningen måste minska. Här vill RISE vara en relevant partner.

I Sverige går 70 procent av vattenförbrukningen till industrin, i Europa är motsvarande siffra i genomsnitt 40 procent. Massa- och pappersindustrin är den överlägset största vattenkonsumenten, men även till exempel livsmedels-, gruv- och textilindustrin använder stora mängder vatten.

Kommunernas vattenförsörjningsplaner

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för vattenförsörjningen. Både för daglig drift och kris. Läs mer om RISE erbjudande kring vattenförsörjning till kommuner.

Vattenbrist

I Sverige är vi vana att se vatten som en oändlig resurs, en lyx som inte är resten av världen förunnad. Men både vattentillgång och efterfrågan varierar stort över landet och sammanfaller sällan geografiskt. Vattenbrist förekommer därför tidvis även i Sverige, exempelvis under vår och sommar 2016, 2017 och 2018. Vattenbristen som uppstod medförde stora konsekvenser för det svenska samhället, och det blev tydligt att vi behöver stå bättre förberedda för en framtid där det kan bli mer vanligt med torka.

Bland annat detta har inneburit att industrin nu ställs inför utmaningen att minska sin vattenförbrukning utan att verksamheten tappar i lönsamhet och effektivitet.

Ignacio de San Pio är senior forskare på RISE och är tillsammans med Lina Lindahl, även hon forskare på RISE, ansvarig för ett par initiativ som syftar till att göra RISE till en relevant partner för industriföretag som står inför nödvändiga omställningar i sin vattenförbrukning.

– Vi känner till industrins utmaningar och vi kan vara länken till leverantörer av olika tekniska lösningar samt har kapacitet att testa dessa lösningar. Dessutom kan vi vara proaktiva och bevaka exempelvis kommande lagstiftning på vattenområdet, säger han.

RISE har utvecklat ett nytt verktyg som hjälper svenska företag att få grepp om sin vattenanvändning och välja rätt åtgärd för vattenbesparing. Vill du diskutera vattenanvändning med våra experter? Fyll i formuläret.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Vi gör oss av med något som har ett värde

Relevant partner för industrin

För att bli denna relevanta partner samordnar och utvecklar RISE kompetens med målet att på några års sikt vara landets ledande forskningsinstitut när det gäller industriellt vatten, för att möta omvärldens behov av stöd och hjälp.

– Vatten har i flera år varit viktigt inom flera delar av RISE och det finns så mycket kunskap och så många möjligheter. Vi är nära hundra forskare som jobbar med vattenrelaterade frågor, nu gäller det att hitta den bästa vägen för samarbete och att kombinera vårt erbjudande, säger Ignacio de San Pio.

– Vi står nu mitt uppe i arbetet med att identifiera våra kompetenser och super powers samt vilka ytterligare kompetenser vi kan behöva rekrytera. Nästa steg blir att identifiera potentiella kunder och sätta oss in i deras utmaningar, tillägger han.

Uppgiften blir att utifrån kundernas behov hjälpa dem att hitta de bästa tekniska lösningarna, hela tiden med ett öga på kostnaderna och ett annat på utvecklingen på området. The right solution at the right moment är ett nyckelbegrepp.

Vattenhantering behöver förändras

Ett uttryck som brukar förekomma i samband med industri och miljö är cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är ett kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser. Applicerat på vattenförbrukning innebär det att hanteringen av vattnet måste förändras.

– I dag tar vi kallt och rent vatten, pumpar in det i industrins processer, renar det och släpper ut det i havet – i många fall renare än vad det var när vi tog in det. Det är inte cirkulär ekonomi. Det vatten som släpps ut har en annan temperatur, en annan saltsammansättning, och så vidare, säger Ignacio de San Pio. Vi gör oss av med något som har ett värde istället för att använda det igen och förenkla processen.

Ignacio de San Pio betonar vikten av att något görs – nu. Vattenbrist är inte bara ett lokalt problem utan ett globalt som i vissa områden kan leda så långt som till väpnade konflikter.

- I Europa har vi både vatten och teknologi. Det betyder att vi har ett ansvar för att utveckla och implementera lösningar som sedan kan användas i andra delar av världen. Men om vi inte vidtar åtgärder kan läget bli kritiskt, konstaterar han.

När vattentillgången brister

En trygg och säker vattentillgång är en förutsättning för ett funktionellt samhälle och vi måste därför kunna hantera torrperioder och vattenbrist för att säkerställa en god vattenförsörjning till samhällets alla behov. Men vad kan enskilda företag göra för att förbättra vattensituationen i det område där man har sin verksamhet? Och hur prioriterar man mellan olika potentiella åtgärder? Den här filmen tar upp flera metoder som företag kan använda sig av för att skapa en mer hållbar vattenanvändning, vilket också kan spara in på kostnader och minska den egna verksamhetens sårbarhet.