Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Man med paraply
Foto: David Lagerlöf

I den klimatsmarta staden är regn en resurs

I Uppsala finns ett unikt dagvattensystem som vattnar träd och planteringar, och som även magasinerar vatten under vägbanan. Förutom att det är ett smart sätt att utnyttja regnvatten minskar dessutom risken för stora vattenflöden och översvämningar.

När det regnar kraftigt måste allt vatten ta vägen någonstans. Det är viktigt att vattnet kan ledas bort så att det inte samlas och orsakar översvämningar. I det nya området Rosendal i Uppsala har kommunen tagit fram ett koncept där vatten leds bort och bevattnar kringliggande planteringar.

Thomas Blomqvist är projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Han berättar:

– Det kallas för det Grönblå systemet och handlar om att vi vill främja grönområden och växtlighet samtidigt som vi ser regnvattnet som en resurs istället för ett problem. Mycket växtlighet kräver mycket vatten och det här är ett sätt att utnyttja nederbörden till något bra, även om det kommer kraftiga regn. Systemet är dimensionerat för att klara av ett så kallat hundraårsregn [ett kraftigt regn som beräknas återkomma vart hundrade år].

Regnvattnet förser växterna med rent vatten

I stadsmiljön i Rosendal finns områden med planteringar och tanken är att regnvattnet rinner ner under vägbanan för att sedan bevattna växterna. På vägen till växterna, genom växtjorden, renas också vattnet från föroreningar som följer med från vägbanan. Vattnet fördröjs sedan under vägbanan innan det slutligen sakta rinner ut i dagvattennätet, alltså i diken och åar. Tack vare att vattnet rinner långsamt belastar det inte vatten- och avloppssystemen på samma sätt som högre flöden kan göra.

Många kommuner i Sverige arbetar på ett eller annat sätt med liknande system för vattenhantering med det som är unikt i Uppsala är omfattningen.

– Vi gör det här i väldigt stor skala, området i Rosendal är stort och här bor flera tusen personer. Vad jag vet finns det ingen liknande satsning i hela världen, säger Thomas Blomqvist.

Extremt väder ger översvämning

Det Grönblå systemet i Uppsala är en del i projektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana städer”. Björn Schouenborg, seniorforskare på RISE, är projektledare. Han förklarar att vi får fler extrema väder och att det är viktigt med samverkande lösningar som kan ta hand om stora vattenmängder.

– Vi kan konstatera att det blir fler och fler kraftiga översvämningar. År 2011 var det till exempel en stor översvämning i Köpenhamn, med en kostnad på 10 miljarder kronor, säger Björn Schouenborg.

I Sverige finns 18 utpekade områden som löper stor risk för översvämning, varav Uppsala är ett av dessa områden, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Just klimatförändringar och extrema väder är en anledning till översvämningar. En annan är urbaniseringen, att städer växer och att grönområden ersätts av vägar, parkeringar och bebyggelse.

– I Uppsala arbetar vi med att se till att det ska finnas mycket växtlighet mitt i stadsmiljön. Samtidigt arbetar vi också för att hantera klimatutmaningar så som kraftiga regn. Vi arbetar klimatsmart och miljövänligt och tar hand om regnvattnet som en resurs, avslutar Thomas Blomqvist.

Är du intresserad av hur vi kan skapa klimatsmarta städer? Läs mer här: www.klimatsakradstad.se

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.