Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur vet vi att vi går i rätt riktning?

Handel, kommunikation, avtal och ekonomi bygger alla i grunden på kvalitetssäkrade mätningar. Mått och skalor spelar in i allt från att boka mötestider till att baka en kaka eller handla matvaror. RISE har initierat ett arbete för att ta fram samma typ av entydiga och överenskomna mått för klimat och miljö som idag finns för exempelvis meter och kilo.

Klimatfrågan är en högst aktuell och komplex fråga. För att hjälpa oss att ställa om till ett mer klimatsmart och socialt hållbart samhälle har försök till estimeringar av klimatavtryck och gröna investeringar tagits fram.. Försöken bygger dock i stor utsträckning på statistiskt aggregerade data snarare än valida och tillförlitliga mätningar, och därmed blir underlagens förmåga att stödja omställningen begränsad.

– Genom att ta fram mätningar som överbryggar silos – så väl mellan samhällen som mellan lokalt och globalt – finns det goda möjligheter att ta steget och utveckla mått knutna till vårt klimat och att bättre kunna styra mot ett klimatsmart och mer socialt hållbart samhälle, säger William P. Fisher, Jr., senior forskare på RISE.

Ett gemensamt språk

RISE har nyligen gjort analyser av världens största databas av koldioxid- och växthusgasutsläpp. Förhoppningen är att ge en ny infallsvinkel på vad som kan vara möjligt genom att behandla datan på ett mättekniskt sätt för att möjliggöra valida och tillförlitliga mätningar. Om individuella bidrag till en effektiv klimatförändring kan mätas öppnar det möjligheter för att skapa nya produkter och tjänster inom klimatstyrning.

– Det handlar om att hitta ett gemensamt språk, enheter och skalor som möjliggör att vi styr mot vad vi avser att göra. Att inte bli begränsad av det sätt mätningar är konstruerade idag, säger Charlotta Möller, projektledare på RISE. Genom att fortsätta arbetet med att analysera klimatdatat, är vårt mål framför allt att uppmana till en bredare syn på möjliga lösningar som kan bidra till att ställa om till ett mer klimatsmart och socialt hållbart samhälle.

Bortom klimatdata

Ett klimatsmart och mer socialt hållbart samhälle sträcker sig bortom analyser och mått av klimatdata. I projekt relaterade till social hållbarhet  tillämpar RISE också metodiker för att behandla data mättekniskt korrekt och i sin tur kunna erbjuda mått för  livskvalitet så väl hos individen som i samhället.

– Delar av det arbete vi gör är banbrytande och möjliggör att ta en internationellt ledande position där vi tänker globalt och handlar lokalt. I denna anda ser vi fram emot produktiva samarbeten med er som är intresserade, säger Jeanette Melin, forskare på RISE.

Published: 2022-02-16
Jeanette Melin

Kontaktperson

Jeanette Melin

Forskare

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.