Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur stor del av min stol är återanvänd?

Vi förbrukar i dag långt mer resurser än vad planeten mäktar med. En lösning på problemet är att ställa om till cirkulär ekonomi och att ta till vara befintliga material bättre. Därför har nu ett helt nytt mått testats, som hjälper exempelvis beslutsfattare som vill göra hållbara val: ett mått på cirkularitet, som berättar hur stor del av en produkt som består av återvunnet material. Produkterna får ett värde på mellan 0 och 100% beroende på hur stor andel cirkulerat material de består av. På bilden en renoverad Laminofåtölj från Swedese som fått värdet C=91%.

Dagens konsumenter kan enkelt välja exempelvis ekologiska eller rättvisemärkta produkter om man vill göra medvetna val i affären. Men för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle räcker det inte att det som produceras nytt görs på ett mer hållbart vis, vi måste även börja ta bättre vara på de material som redan finns, det vill säga låta produkter cirkulera, eller det man pratar om när man pratar om ”cirkulär ekonomi”.

Ett material kan bli något nytt

Om vi återanvänder materialen effektivt, och tänker oss fler användningsområden än det primära, kan vi minska de negativa miljöeffekterna av produktionen och bygga en mer cirkulär ekonomi.

– Risken med nya idéer och rörelser så som cirkulär ekonomi, är att det blir mycket snack och lite verkstad. Ett sätt att minska den risken är att skapa tydlighet och mätbarhet, säger Marcus Linder på RISE.

Han är projektledare för projektet Mätning av cirkularitet, som har testat det nya måttet ”C”. Måttet är ett kvantitativt mått som berättar hur stor andel av en produkt som består av cirkulerat material, det vill säga material som använts tidigare.

– Men det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten vilket gör att återanvänd koppar ger ett betydligt högre cirkularitetsvärde än exempelvis samma mängd återanvänt träspån, säger Marcus Linder.

Från idé till verklighet

Nu har måttet alltså gått från idé till verklighet, och testats på verkliga produkter. Att kunna visa kunden hur mycket av en produkt som består av återanvända material, och även kunna räkna fram värdet på det materialet, kommer att ha stor betydelse i framtiden – att kunna visa på återanvända material i ett företags produkt väntas bli allt mer relevant.

– Jag hoppas att detta ska kunna bli ett mått som används exempelvis vid offentlig upphandling. Stora aktörer som kommuner och landsting kan då ställa tydliga krav på att de produkter de köper in ska ha tillverkats av en viss andel cirkulära material, säger Marcus Linder.

Måttet ”C” fungerar bra för att mäta värdet av återvunnet material i produkter vid ny- och återtillverkning, renovering och vid återanvändning av komponenter. Vissa saker, som produktlivslängd och utsläpp som produkten orsakar, tar måttet dock inte hänsyn till. Därför är det svårt att använda inom exempelvis begagnatmarknaden eller när det gäller delningsekonomi. Men måttet fortsätter att utvecklas

 – Vi testar bland annat en komplettering av måttet som väger in ekonomisk livslängd i en produkt, säger Marcus Linder.

 

Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Re:source, finansierat med stöd av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.  

Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

+46 70 874 51 85

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.