Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mekanisk materialåtervinning

Hur materialåtervinner jag på bästa sätt?

Det finns många beslut att fatta kring materialåtervinning – som om det ska återvinnas mekaniskt eller kemiskt. Mattias Andersson, forskare inom material, process och återvinning på RISE, berättar vilken process som används beroende på förutsättning. 
– Kan man använda mekanisk återvinning så ska man göra det, säger han. 

Även om alla material har olika förutsättningar finns det några gemensamma faktorer som måste uppfyllas för att återvinning ska vara möjlig; ett insamlingssystem, sorterbart material och en köpare av det återvunna materialet. 

– En del av de plaster vi har idag kan vi samla in och sortera men det finns ingen marknad för dem. Då får de istället energiåtervinnas genom förbränning och bli till värme och el, säger Mattias Andersson. 

En annan nyckel till att få fram ett så bra återvunnet material som möjligt är att materialet är rent, det vill säga att en produkt inte består av många olika polymerer. Något som idag ofta används för att skapa så funktionella produkter som möjligt. 

– När man smälter ner olika polymerer tillsammans blir kvaliteten ofta försämrad, det går att använda men ofta till någon applikation med låga krav, så kallat ”downcycling”, förklarar Mattias Andersson. 

Två olika metoder

Vilka metoder finns då för att återvinna framför allt plast? Den mest använda metoden idag är mekanisk återvinning. Då smälts plasten ner för att sen bli till pellets som därefter kan användas av företag för att göra nya produkter och detaljer.  Huvudregeln är att mekanisk återvinning ska användas när det är möjligt. Dock blir den återvunna råvaran vanligtvis av lite sämre kvalitet varje gång den återvinns. 

– Mekanisk återvinning är minst energikrävande. Och det finns bra system för det, det är så man återvinner plast idag, säger Mattias Andersson. 

När man smälter ner olika polymerer tillsammans blir kvaliteten ofta försämrad

Återuppbygger till ursprungskvalitet – men kräver energi

Den andra större metoden som finns, kemisk återvinning, är inte lika utvecklad som den mekaniska, men innebär att materialet som återvinns kan byggas upp till ursprungskvaliteten igen.  

– Grundprincipen i kemisk återvinning är att man bryter upp polymerkedjorna som finns i plasten och skapar startmaterialet. Det finns flera olika typer av kemisk återvinning, de vanligaste är pyrolys, förgasning och depolymisering, säger Mattias Andersson.

Idag sker inte kemisk återvinning i någon större skala, men forskning och utveckling pågår vid olika pilotanläggningar samtidigt som flera större företag investerar i tekniken. Metoden är speciellt användbar vid kontaminerat material eller om materialet innehåller flera olika polymera material. Även när materialet innehåller hälsofarliga eller skadliga ämnen kan metoden vara effektiv. 

– Med kemisk återvinning kan man få bort de här kemikalierna och man får ett rent återvunnet material, säger Mattias Andersson. 

Men metoden är dyr. 

– Nackdelen är energikostnaden. Det kommer också bli dyrare att sätta upp en anläggning för kemisk återvinning jämfört med en mekanisk, säger Mattias Andersson. 

Expertis kring återvinningsbarhet

RISE har byggt upp en unik expertis kring materialåtervinning och arbetar kring många olika aspekter av teknikerna.

– RISE i stort har kompetens inom flera olika områden, men på vår enhet hjälper vi framför allt till med att testa och utvärdera återvinningsbarheten på en produkt men också att hjälpa företag att använda återvunnet material och hitta rätt kvalitet på materialen, avslutar Mattias Andersson. 

Nationellt center för hållbar plast

Polymera material i dagens produkter behöver uppfylla helt andra krav på hållbarhet än tidigare. Produktägares miljöagenda, styrd såväl av bolagens egna hållbarhetsmål som konsumenters och lagstiftares, innebär förväntningar på material- och maskintillverkare att leverera hållbar plast med rätt cirkulära egenskaper. Detta är en utmaning, men även en möjlighet till stärkt konkurrenskraft för svensk plastindustri. 

Läs mer om verksamheten i centret

Mattias Andersson

Kontaktperson

Mattias Andersson

Forskare

+46 10 228 48 13

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.