Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur bedöms finansiell risk av en cirkulär affärsmodell?

När företag övergår till cirkulära affärsmodeller skapar det utmaningar för finansiärer som är vana att bedöma traditionella affärsmodeller. Med hjälp av AI försöker RISE hitta sätt att förändra bankernas affärsmodeller och ge dem verktyg för att stötta företag som vill ställa om mot hållbarhet och cirkularitet.

– I de traditionella modellerna går värdet på allt ett företag äger succesivt, och ofta ganska snabbt, ner till noll. Men värdet på en maskin eller en truck är ju inte noll. Kan den säljas vidare har den ett andrahandsvärde. Och den har ett värde i sin användning, vad den kan hjälpa till att producera.

Slutsatsen formuleras av Jakob Hansson, senior transaction manager på SEB, som i ett projekt med RISE arbetar för att förändra finansbranschens affärsmodeller så att industrins omställning till en cirkulär ekonomi underlättas.

– I omställningen till cirkularitet kan ett företag behålla ägarskapet över en produkt och istället sälja tjänsten, det produkten används till. Men då binds kapital i företaget, och intäkterna fördelas över längre tid. Det kan kräva en större investering initialt, att lån tas över längre tid och att man kan använda säkerheter av ett annat slag än de vanliga. Det gör finansiering och uppskalning svårare än idag – och behovet av att kunna värdera de faktiska tillgångarna större, förklarar Ann-Charlotte Mellquist som är senior forskare inom hållbarhet och cirkulär ekonomi på RISE.

AI värderar produkter

Tillsammans med banksektorn arbetar RISE nu på flera sätt för att hitta säkra sätt att värdera tillgångar och affärsidéer. I ett banbrytande projekt prövas AI och bearbetning av stora mängder data för att värdera använda produkter.

– Vi har använt data från en av de stora köp- och säljsajterna på internet. Det som gör det intressant är att det är stora mängder data, som samtidigt håller relativt låg kvalitet. Människor som lägger upp något de vill sälja i andrahand tar ju bilder och gör beskrivningar på väldigt olika sätt. Ändå kan vi visa att man genom AI kan uppskatta slutpriset med relativt stor korrekthet, berättar Ann-Charlotte Mellquist.

– Det här är högintressant för oss, säger Jakob Hansson. Vi vet idag hur vi kan värdera en nyinköpt produkt. Den har ett inköpsvärde, och det finns sedan regler för hur vi avskriver det värdet. Men ska vi bättre kunna uppskatta värdet på en produkt som ett företag fortfarande äger och använder, eller till exempel en lagerhållning, så krävs det metoder för objektiv värdering. Visst är det den som använder en produkt som bäst vet vad den har för faktiskt värde, men den kan ju inte ansvara för värderingen. Värderingen får inte smittas av någons intresse och inga fiktiva värden ska få skapas, men verkliga värden ska kunna mätas. Det hoppas vi uppnå här.

Bankerna får också en ny roll. De behöver objektivt kunna värdera nya affärsmodeller, och stå för trygghet, säkerhet och objektiv information

Mindre lönsamt att hålla efter tillgångar i linjär affärsmodell

Som exempel tar Jakob Hansson just en truck. Med dagens avskrivningsregler är den nästan värdelös efter fem till sju år. Det är en rent linjär affärsmodell, som också gör det mindre lönsamt för ett företag att hålla efter och reparera sina tillgångar. Men en truck som använts på rätt sätt, och där man byter komponenter som slits, kan ha ett andrahandsvärde och har definitivt ett värde i de många år efter avskrivningarna som den fortfarande används. Med till exempel AI-teknik hoppas RISE finna vägar där lager och maskinpark löpande monitoreras och värdesätts.

– Dessutom finns det ju ett värde i trucken även när den är helt slut för användning. Batteriet och andra delar innehåller komponenter som kan återvinnas. Delar av trucken är i ett cirkulärt flöde, medan trucken som sådan är i ett annat. Och när batteriet byts ska ju värdet på trucken skrivas upp – och inte, som annars, ner, konstaterar Jakob Hansson.

– Idag ser vi hur det växer fram fler och fler företag som finns till för att just ta hand om olika värden, till exempel mineraler i ett batteri. I branschen kallas de för Residual Value Providers. De är en del av ett nytt affärsekosystem. Bankerna får också en ny roll. De behöver objektivt kunna värdera nya affärsmodeller, och stå för trygghet, säkerhet och objektiv information när branscher som tidigare inte haft mycket med varandra att göra börjar samarbeta, berättar Ann-Charlotte Mellquist.

– Alla företag vill idag till cirkularitet. Konsumenterna kräver det. Ägarna kräver det. Det kommer komma regler som kräver det. Då måste vi banker hitta sätt att anpassa oss. Vi pratar ofta med våra kunder för att stödja dem i att bli mer hållbara. Vi måste ändra våra tjänster också, så vi inte är ett hinder på vägen mot cirkularitet. Ekonomin är inne i en stor omställning, och ett mindre företag har inte många att ty sig till. Ska man ställa om behöver man prata med sin bank, och då ska vi kunna svara så att vi stödjer det företaget vill och behöver uppnå. Alla vet ju att i det långa loppet har ett företag som ställer om mot grönt tänkande i tid ett större värde, och är finansiellt en mindre risk, konstaterar Jakob Hansson.

Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Enhetschef

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.