Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Knutpunkten

Hållbar design för offentliga inomhusmiljöer

Green Furniture Concept producerar hållbar design för offentliga inomhusmiljöer. Slingrande och flexibla möbler, sömlösa bänksystem och akustisk belysning är det man hittar på platser som Göteborgs flygplats, the Strand Galleria i Melbourne och Stockholms centralstation.

På vilket sätt är er verksamhet cirkulär?

– Principerna kring cirkulär ekonomi genomsyrar vårt företag i många aspekter, säger Adele Kamel, Director of Communication & Brand Strategy på Green Furniture Concept. I produktutveckling använder vi cirkulära principer för att guida vår produktframtagning och våra beslut som påverkar de olika stegen i produktens livscykel, råvaror/material-design-produktion-användning-transport-återanvändning-återvinning. I produktutvecklingen ser vi till att produkter är framtagna för lång livslängd med möjlighet till ytterligare förlängning. Detta kan göras genom underhåll, utbytbarhet av alla delar och material, kontinuerlig framtagning av tilläggsprodukter som kan komplettera produkten hos kund över tid, om-konfigurerbarhet ( lite som lego ) så att kunder kan skapa nya platser och utseenden utan att byta ut sina möbler. Alla material kan separeras från varandra för återvinning och består uteslutande av biologiska material som kan återplanteras eller tekniska material, av redan stor mängd återvunnet innehåll, som kan återvinnas. Även vilka kemikalier som används är av stor vikt för oss, där vi lägger stor vikt i att minimera påverkan vi har på både miljö, människor och djurliv.

– Utöver vår strategi med förlängning av livslängden hos våra produkter så utreder vi möjligheterna att cirkulera tillbaka våra möbler till oss genom ett Buyback system. Där kunder kan sälja tillbaka eller byta ut sina möbler till oss när deras användning av produkterna har nått ett slut. Detta för att värdet hos både produkt och material ska kunna nyttjas fullt ut och för att vi ska kunna använda en closed loop materialåtervinning där vi kan ha full spårbarhet av material. Buyback är i dagsläget i pilot där vi cirkulerat ett par projekt där produkter har restaurerats upp igen och sålts till nya kunder.

– Vi utreder även möjligheten att Leasa ut våra möbler. Här tittar vi på hur vi skulle kunna ha kvar ägandeskapet av möblerna men ge kunderna funktionerna de är ute efter, även detta för att värdet hos både produkt och material ska kunna nyttjas fullt ut och för att vi ska kunna använda en closed loop materialåtervinning där vi kan ha full spårbarhet av material.

– Vi arbetar för att minimera CO2 utsläpp i vår produktutveckling och i vår tillverkning, medan vi parallellt kompenserar genom skogsplanteringar i Colombia.

Hur gick det till när ni bestämde er för att satsa på en cirkulär affär?

– I grunden är Green Furniture Concept fött ur viljan att förändra hur möbelindustrin påverkar miljön. Vi ser att Cirkulär Ekonomi är nyckeln till den förändringen och vill vara med i arbetet att hitta en hållbar företagsstrategi som fungerar för vår industri.

Vad har ni lärt er som ni vill dela med er av till andra bolag som funderar på att göra samma resa?

– Som man ofta hör i dessa sammanhang så är vikten av samarbete väldigt viktigt. Ett brett samarbete mellan möbelföretag, tillverkare och kunder, för att tillsammans hitta lösningar som kan ge förbättring och ökat värde. Ta ett möte med era tillverkare och kunder och försök hitta lösningar tillsammans. Även internt, ta möte med personer från alla avdelningar för att få inblick i hur förändringar och förbättringar bäst kan ske.

Cirkulära kartan

Green Furniture Concept är ett av bolagen på Cirkulära Kartan, som visar upp verksamheter där delar av verksamheten är cirkulär och man har ambitioner att göra mer. Kartan ska därmed vara en inspiration för företag som vill vara del av cirkulära affärsekosystem. Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland, som ett alternativ till en rapport som snabbt blir inaktuell.

Detta är bara början, avsikten är att kartan ska växa och utvecklas över tid, och ser du att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Du hittar kartan på https://cirkularakartan.ri.se/

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Innovations- och processledare

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.