Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Grow Sweden Platform låter företag växa med Sverige som bas

För mindre bolag i snabb tillväxt kan det vara svårt snabbt få en överblick över det stöd som finns att få från finansiärer och innovationsstödjande aktörer. Med satsningen Grow Sweden Platform vill RISE och Swedish Incubators & Science Parks (SISP) göra det möjligt för bolag att växa med Sverige som bas samtidigt som fokus ligger på en global marknad.

Idag råder det knappast brist på aktörer vars uppdrag går ut på att hjälpa tekniktunga och innovativa bolag. Här finns finansiärer som Vinnova, Almi och Energimyndigheten, innovationsstödjande aktörer som inkubatorer och Science Parks*, Business Sweden, RISE och några till. För ett mindre bolag med slimmad overhead och tajta tidsramar kan floran av stöd och förkortningar vara svårnavigerad. Och dessutom feltajmad.

– Om du idag kommer med ditt företag till RISE så är vi ofta riggade för en komplett insats. Men för ett skalande bolag är dels tidsfaktorn kritisk. Dels kan det vara mer värt att initialt testa en mindre del eller att träffa en expert för en dag, säger Anders Persson, chef för RISE kontor för små och medelstora företag.

För att möta behoven hos skalande bolag har RISE och Swedish Incubators & Science Parks (SISP) tagit initiativ till en satsning på skalande företag i Sverige. Resultatet, kallat Grow Sweden Platform, är tänkt att bli det där kittet som bättre klistrar ihop innovationssystemets experter och anläggningar med banbrytarna som kan bli avgörande för att ställa om samhället. Fokus ligger på framtidens stora samhällsutmaningar, kopplade till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Initialt planeras för en pilot med 5–10 bolag. Ett par av dem är verksamma inom smarta energilösningar.

När pilotprojektet i Grow Sweden Platform nått i mål är förhoppningen att en sorts best practise för bolagens resa genom det svenska innovationssystemet har utkristalliserats. Utmed vägen behöver insatserna bli smartare och bättre matcha bolagens faktiska behov.

Den här sektorn av bolag kännetecknas av hög innovationskraft och rörlighet, ovärderliga egenskaper för att nyttiggöra lösningar som omställningen till ett hållbart samhälle kräver.

– För bolag med en komplexitet i både affärsmodeller, teknik- och innovationshöjd behövs innovationsstödssystemet extra mycket. Förutsättningarna för att växa är väldigt olika och det kommer att se olika ut för vad de kan behöva, säger Anders Persson.

Teamet, rätt partnerskap, affärsmodellens skalbarhet är några nyckelfaktorer, finansieringen en annan. Sverige utgör en liten hemmamarknad och det har historiskt varit utmanande att finna kapital för industrialisering under expansionsfasen. Även leveranskraven vid offentliga upphandlingar utgör ett hinder.

– Skalande bolag agerar på en global marknad. I vissa fall innebär en skalande resa att utvecklingsresurser flyttas utomlands, närmare sin marknad. Viktig kompetens som då lämnar Sverige, säger Anders Persson.

Ett övergripande mål för Grow Sweden Platform-satsningen är att göra det mer attraktivt för tillväxtbolag i den absoluta teknikfronten att fortsätta växa globalt med Sverige som bas, och samtidigt attrahera utländska bolag att förlägga forskning och utveckling i Sverige.

– Stödet till entreprenörskap har fram till nu mest handlat om affärsutveckling och finansiering. Det svenska innovationssystemet kan dock erbjuda så mycket mer, säger Marie Wall, startup-ansvarig på Näringsdepartmentet. RISE testbäddar och tekniska kompetens är en än så länge underutnyttjad resurs bland svenska entreprenörer. Genom Grow Sweden Platform, där det stöd som idag finns för entreprenörer kopplas samman med RISE resurser, ser vi möjligheten att sprida kunskap om och underlätta tillgänglighet till en större del av Sveriges innovationssystem till entreprenörer.

*: Samlas inom den svenska branschföreningen SISP, Swedish Incubators & Science Parks