Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettoutsläpp av växthusgaser 2045?

Ofta framhålls det som kritiskt att kunna lösa komplexa samhällsutmaningar, och det pågår oräkneliga initiativ inom allt ifrån innovation och missions, till lagstiftning och beteendeförändring.

Samtidigt behöver vi alla navigera en alltmer komplicerad omvärld, med osäkerhet inför framtiden och svåra frågor kring vilket beslut som är bäst i nuet. Allt medan ekonomiska mål ofta står i konflikt med social- och miljömässig hållbarhet.

Jag och mina kollegor på RISE ser dagligen att utvecklingen mot ett hållbarare samhälle stöter på hinder när vi allt mer tillfrågas om att stödja näringsliv och offentlig sektor som har svårt att förändras på grund av rigida processer och tröga strukturer. Jag har som futurist haft förmånen att delta i nyskapande projekt inom Horisont 2020 och policyinnovation, och studier såsom 2035: Paths Towards a Sustainable EU Economy, under min tid på RISE, EU Policy Lab och International Association of Public Transport.

Som många andra har jag konstaterat att riktig förändring sker i liten utsträckning och går för långsamt, medan kunskap och innovation med oerhörd potential ofta får dåligt genomslag.

Egentligen är det inte konstigt, samhället är en mångfald aktörer med egen auktoritet och handlingsutrymme, med olika uppdrag och visioner. Och deras förändringsvilja är beroende av samhällets strukturella förutsättningar för förändring – där governance är en central sådan. Governance tas oftast för givet, trots att Sverige är fullt av hinder i styrning och organisering.

Vi behöver lägga gemensam kraft och resurser på att förstå hur vi bäst kan organisera oss och agera för att som samhälle skapa snabbare resultat i en hållbar riktning.

Här menar jag, och RISE, att det krävs kunskapshöjning. RISE vill samverka med alla intresserade för att skapa innovation i governance: innovation av samhällets processer, organisation och förvaltning för beslut, (själv)styrande och ledarskap.

Detta kallar vi på RISE för governance innovation.

Då kan vi skapa gemensamma visioner och agendor under jämbördiga samverkansformer. Vi kan skapa bättre beredskap och förmåga att använda framtiden för långsiktighet, och mer värdeskapande policy med nya arbetssätt i så kallade Policy Labs. Och vi kan börja realisera potentialen i data för governance, utan avkall på integritet och säkerhet. Samtidigt kan vi stärka Sveriges konkurrenskraft och välfärd, och ta ansvar för demokrati och etik.

Med governance innovation kan vi ligga i framkant av internationell utveckling, genom att tillsammans förändra Sveriges förutsättningar för förändring, så att vi i vår olikhet drar Sverige åt samma riktning. Då tar vi nationens innovationssystem till en högre takt i omställningen mot ett hållbart samhälle.

– Daniel Bengtsson, Senior projektledare och futurist på RISE

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.