Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskningsprojekt ska minska antalet bränder på bilfärjor

Under perioden 2006 till 2015 uppstod 32 allvarliga bränder på roro-passagerarfartyg. Nu ska det nystartade EU-finansierade forskningsprojektet LASH FIRE, koordinerat av RISE, minska brandriskerna och effekterna av bränder på roro-passagerarfartyg. Och eftersom aktörer från hela värdekedjan är involverade i projektet kommer implementeringstiden att bli kort och man hoppas se effekter snabbt.

LASH FIRE är ett H2020-projekt och namnet står för Legislative Assesment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment och är ett nystartat forskningsprojekt finansierat av EU med 26 aktörer från industri, forskningsinstitut, universitet, tillsynsmyndigheter och branschorganisationer i 13 olika medlemsländer i EU. Projektet koordineras av RISE som har stor erfarenhet av arbete med brandsäkerhet på fartyg och ett brett nätverk inom området. Projektet har som syfte att minska brandrisken och effekterna av bränder på roro-färjor (av engelskans roll on, roll off).

Projektet kommer höja lägstanivån globalt

Arbetet inom LASH FIRE utgör en bas för revisionen av internationella maritima regelverk för brandskydd och ger europeisk industrikunskap att bygga säkrare och mer konkurrenskraftiga fartyg för en hållbar transportsektor.

– LASH FIRE kommer ge en ökad brandsäkerhet på roro-färjor över hela världen då projektet kommer förbättra IMOs (International Maritime Organizations) regelverk. Svenska färjor ligger generellt sett över IMOs krav idag men det nya regelverket kommer höja lägstanivån och det kommer påverka även svenska färjor, berättar Maria Hjohlman, senior projektledare inom brandskydd på RISE.  

De flesta bränderna startar på fordonsdäcket

De flesta bränder startar på fordonsdäck

Brandincidenter på roro-fartyg innebär allvarliga konsekvenser för passagerare och besättning. Mellan 2006 och 2015 inträffade 32 allvarliga bränder på roro-passagerarfartyg.

– De flesta bränderna startar på fordonsdäcket och det är det vi inriktar vår forskning på, säger Maria Hjohlman.

Inom projektet LASH FIRE har man identifierat sex fokusområden. Man ska hitta verktyg för en mer effektiv brandhantering i brandens alla faser, förbättra säkerhetsdesignen, identifiera brandfarliga fordon samt ge möjlighet till automatisk övervakning, utveckla effektivare och mer tillförlitliga brandvarningssystem, effektivisera släckningsarbetet och begränsa brand- och rökutveckling.

– Det som är extra intressant med det här projektet är att det går hela vägen. Vi utgår från de brister och kritiska aspekter som man identifierat på roro-färjor de senaste åren och tar fram lösningar, tekniska innovationer och processer för hur man arbetar bäst vid till exempel lastning av fartygen eller ett brandtillbud. Vi utvärderar sedan de olika lösningarna utifrån kostnader och effekter på miljö och personal och väger det mot uppnådd reducerad risk för förlorade fartyg, last och människoliv, säger Maria Hjohlman.

Lösningarna kommer leda till regeländringsförslag

Flera av parterna i projektet är representanter i IMO och referensgruppen består av bland annat myndigheter och rederier.

Lösningar utvecklade inom projektet kommer leda till förslag till regeländringar och de kommer redan vara bedömda och validerade i enlighet med IMOs metod för regelrevision. Om förslagen tillämpas kommer tiden till att lösningar finns på marknaden att bli kort eftersom hela värdekedjan är involverad i projektet, avslutar Maria Hjohlman.

Published: 2020-02-14

Kontaktperson

Maria Hjohlman

Senior projektledare

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.