Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskningsbaserad kunskap lyfter cirkulära bolag

Att förändra världen kräver pengar, engagemang – och kunskap. Danske Bank tog hjälp av RISE för att ge de cirkulära företagen i deras accelerator inom plattformen +impact en stadig forskningsgrund att stå på.

Danske Bank hade jobbat med att stötta startups i många år när man 2018 fick ytterligare direktiv från sin vd: det var dags att lägga större fokus på och börja jobba med impact startups, det vill säga nya företag med hållbarhet som en integrerad del av affärsidén.

– Att jobba med startups är ett sätt för oss som bank att tidigt lära känna och stötta de företag som kan bli våra kunder i framtiden, säger Maria Grabowska, projektledare på Danske Bank.

– Samtidigt inser vi som så många andra att det inte längre går att göra affärer på bekostnad av vår planet. Genom att börja jobba fokuserat med impact-startups ville vi lära oss mer om deras behov och stötta dem i den fas när man som företag är som mest sårbar, samtidigt som vi kan lära oss mer om hur man bygger hållbara affärsmodeller.

Saknade nätverk av likasinnade

För att se vilka behov som fanns hos företagen började Danske Bank med att göra en enkät där företag med ambition att göra skillnad fick svara på frågor om vad de saknade.

– En ganska stor grupp svarade att de saknade att ha ett nätverk av likasinnade människor, så då bestämde vi oss för att starta en accelerator. Det skulle ge oss en möjlighet att jobba nära de här företagen, samtidigt som de skulle kunna lära känna andra i samma situation och hitta nya möjligheter tillsammans.

Program med områdesfokus

Idag är +impact accelerator ett två månader långt program som körs tre gånger per år. Varje omgång har fokus på ett specifikt område, till exempel livsmedel eller energi, och de cirka femton företag som väljs ut till varje del får under två månader gå igenom ett intensivt läroprogram.

– Vi har en del workshops, men vi försöker att lägga tyngden på möten mellan företaget och olika personer från vårt nätverk som kan hjälpa dem att accelerera sin verksamhet. På så sätt får deltagarna dels lära känna andra i samma situation, dels skapar vi band mellan dem och våra befintliga kunder så att de får möjlighet att bygga nya samarbeten.

Vi är acceleratorns vetenskapliga rådgivare

Forskningsbaserad kunskap

Men även om det är Danske Bank som har initierat och driver verksamheten har de valt att ta hjälp av externa partner, bland annat RISE.

– Många av våra deltagare är personer som har gott affärskunnande men som behöver tillgång till forskning för att verifiera att deras affärsmodell verkligen är hållbar. Det är svårt att till exempel utvärdera sina leverantörskedjor utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och att överbrygga gapet mellan forskning och företagande är avgörande för att det ska bli hållbart på riktigt och inte bara greenwashing.

Och det är här RISE kommer in på banan.

– Vi är acceleratorns vetenskapliga rådgivare och hjälper deltagarna att få ett djupare vetenskapligt underlag till sin affär, säger Josefina Sallén, fokusområdesledare cirkulär omställning på RISE.

– Dels handlar det om att hjälpa dem att få kunskap inom områden som de inte tidigare hade kunskap om, men det handlar också om trovärdighet. När de kan säga till sina intressenter att de jobbar i samarbete med RISE visar de att de verkligen har belägg för det de lovar med sin affär.

Brett stöd för skiftande behov 

Eftersom bredden på de deltagande företagen är stor är också efterfrågan på kunskap bred. RISE har hjälpt till med allt från förpackningsdesign via livsmedelsteknik till artificiell intelligens.

– Behoven är väldigt skiftande, men antingen har vi kunskapen internt eller kan vi knyta ihop företagen med någon i vårt nätverk som har den kompetens de behöver. Och det är verkligen häftigt att se hur ny innovation uppstår när vi kopplar ihop deras affärstänk med vår djupkunskap, oavsett område.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.