Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskning kan avgöra om elsparkcyklar ger klimatvinst eller inte

Det finns i dag hundratals, till och med tusentals, elsparkcyklar i de största svenska städerna. Elsparkcyklarna har potential att förändra trafiken i städerna till att bli mer hållbar men de skapar också debatt och väcker frågor som inte funnits tidigare. Men RISE och Chalmers samarbetar i kring hur, var och när elsparkcyklarna faktiskt används och har påbörjat datainsamling för att få bra underlag till framtida projekt i området. Resultaten kan bidra till att ta fram offentliga policys för användning av elsparkcyklar men också visa på hur elsparkcyklar ska kunna hjälpa samhället att ställa om till ett mer hållbart transportsystem.

Den nya flexibiliteten och enkelheten som kommit med de nya elsparkcyklarna uppskattas av många. Man kan plocka upp en elsparkcykel på ett ställe och lämna den någon helt annan stans. I Sveriges största städer finns flera av de stora elsparkcykelaktörerna representerade och det diskuteras ofta om elsparkcyklarna är ett så grönt alternativ som flera av bolagen hävdar.

– Förenklat kan man säga att ju längre livslängd en elsparkcykel har desto bättre är den för miljön, säger Anne Faxér, forskare på RISE.

Enligt forskning från USA är snittlivslängden på en elsparkcykel idag 28,8 dygn.

Forskningen kring elsparkcyklar är begränsad

Nästan all forskning som finns kring elsparkcyklar kommer idag från USA. De har haft elsparkcyklar längre. Men tyvärr kan man inte applicera forskningen fullt ut på den svenska marknaden.

– Vi på RISE samarbetar med Chalmers där vi tittar på öppna data för att se hur, när och var elsparkcyklarna faktiskt används för att ta fram förslag på hur man kan designa offentliga policys för användning av elsparkcyklar och för att elsparkcyklarna på bästa sätt ska kunna hjälpa samhället med omställningen till ett mer hållbart transportsystem, säger Anne Faxér.

Förlänga livslängden

Flera elsparkscykelaktörer vill utveckla sina elsparkcyklar så att de håller längre.

– Elsparkcyklarna behöver vara robustare för att klara av användarnas behandling. Dessutom behöver användarbeteendet förändras. Idag kan man behandla en elsparkcykel nästan hur man vill. Det krävs en reglering, säger Anne Faxér.

Potential att skapa en mer hållbar stadstrafik

Elsparkcyklarna har potential att bidra till ett mer hållbart transportsystem.

– Genom att komplettera kollektivtrafik, gång och cykling och därmed bli ett attraktivt alternativ till privatägda bilar kan elsparkcyklarna bidra till en mer hållbar trafik i städerna. Ju fler alternativ som finns på marknaden desto större sannolikhet är det att folk lämnar bilen hemma, säger Anne Faxér.

Profile image

Anne Faxér (Yu)

Projektledare

+46 10 228 40 01
anne.faxer@ri.se

Läs mer om Anne

Published: 2019-08-20