Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Färre fallolyckor med modern teknik

Kan en mobilapp göra att färre äldre faller och skadar sig? Med hjälp av modern teknik tar sig RISE an samhällsutmaningen att minska antalet fallolyckor bland äldre. Genom förebyggande arbete med vård och hälsa ska självständighet och livskvalitet öka och kostnader i vården minska.

Varje dag dör minst fyra personer över 65 år i Sverige till följd av en fallolycka, visar siffror från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, från 2014. Dessutom leder olyckorna till skador, minskad självständighet och omfattande vårdkostnader varje år.

Men med ny och modern teknik skulle man kunna förebygga olyckorna betydligt bättre än i dag, menar aktörerna inom projektet MoTFall. Deras lösning är en sensorbaserad så kallad Snubblometer, som i kombination med en mobilapp och ett utbildningsprogram för vårdpersonal kan bidra till att det upptäcks i tid när en person löper ökad risk att falla.

– Det är ett stort problem inom vården att man inte arbetar så mycket fallförebyggande, utan man sätter in insatser först efter att en person har ramlat. Det finns riskbedömningsverktyg, som enkäter, men många i vården uttrycker att de är för dåliga, säger Frida Falkvall, ingenjör inom Life Science på RISE och delaktig inom MoTFall.

Rörelseanalys förutspår ökad fallrisk

Snubblometern, skapad av projektpartnern Infonomy, är en liten sensor som fästs runt benet och samlar in data, förklarar Frida Falkvall.

– Den analyserar hur man rör sig, hur mycket man rör sig, hur stabilt man går och framförallt kan den märka av avvikelser. Börjar man till exempel att snubbla mer, är det ett tecken på att fallrisken har ökat.

I ett sådant skede går ett larm till vårdpersonalen inom exempelvis hemtjänsten, som därmed kan sätta in insatser för den äldre i tid. Det kan till exempel handla om att se över hjälpmedel och hemmiljö och att utforma träningsprogram för att stärka balansen.

Personliga råd om kost och träning via mobilen

Under utveckling är också en personaliserad mobilapp, som den äldre ska kunna använda för att ta del av sin egna data och dessutom få råd om bland annat träning och kost.

– Om man får se svart på vitt att det är ens balans som behöver tränas för att förebygga fallolyckor så tror vi att det kan motivera en att göra förändringar, säger Frida Falkvall.

Än så länge finns Snubblometern och appen bara som prototyper. Innovationsmyndigheten Vinnova har finansierat de första två stadierna i projektet, och RISE väntar i nuläget besked angående finansiering av steg tre, där målet är att ha färdiga produkter på plats inom två år. Responsen från både äldre, anhöriga och vårdpersonal har varit positiv, så Frida Falkvall är hoppfull.

– Folk är positiva. Man vill ha lösningar som skapar trygghet och dessutom kunna veta att om man skulle ramla så är det faktiskt någon som kan få reda på det snabbt. Det verkar finnas ett stort intresse så vi tror absolut på detta, säger Frida Falkvall.