Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Industrial Design Engineer håller presentation om produktutveckling och industriell design
Foto: Johanna Åkerberg Kassel / Bredda bilden

“Expertlärande” hjälper företag att ställa om

Det är lätt att tala om de stora strukturomvandlingarna i samhället. Det är svårare att agera.
Företagens experter måste ha den senaste spjutspetskunskapen, få fram innovationerna som gör bolagets produkter ledande på nya marknader – och samtidigt sprida kompetensen i bolaget som helhet. Genom strukturerat arbete med “expertlärande” skapas möjligheter att knyta forskning och lärande närmare varandra. 

Lotta Schibbye Fredrikson, marknadschef på RISE, beskriver hur omställningstrycket innebär helt nya krav på livslångt lärande. 

–  När min pappa blev ingenjör räckte kunskaperna han fick med sig från universitetet i trettio år. Idag har många av kunskaperna på en ingenjörsutbildning en halveringstid på kanske tre till fem år. Se bara på bilindustrin, där 50 000 ingenjörer som idag arbetar med förbränningsmotorer behöver kunskap för att arbeta med elmotorer. 

Enheter för vidareutbildning får högre status 

Enheter som ansvarat för vidareutbildning har traditionellt haft lägre status, mindre budget och inte samma inflytande över ett bolags utveckling som forskningsenheterna. Något som nu kan vara på väg att ändras. 

– Mycket är ju löst när utvecklings- och utbildningsavdelningarna talar med varandra och arbetar tillsammans. Då kan man få till de breda kompetensförflyttningar som behövs, och bygga lärande miljöer där experternas kunskap blir tillgänglig för hela bolaget, säger Lotta Schibbye Fredrikson. 

En stor utmaning många med expertkunskap upplever är att de plötsligt inte bara ska vara bäst på sitt område, utan de förväntas också vara “evangelister” – personer med förmågan att sprida kunskapen i sina organisationer. 

– Bara för att du är expert på ett område är du ju inte expert på lärande om det området, säger Mats Wadell som är utbildningschef inom samhällsbyggnad på RISE. 

Samtidigt kan det vara livsavgörande för företaget att kunskapen sprids mellan olika avdelningar. 

– Den snabba omställningen gör att ett bolag lätt hamnar i ofas, säger Mats Wadell. Ett företag jag arbetar med har tagit fram en mer hållbar produktlinje och nu ska säljenheten möta kunderna – men sälj har inte ännu kunskapen om det de ska sälja. Och det här är ett mindre bolag, de sitter inte på bakgrundsmaterial, underlag och har ingen egen utbildningsavdelning. Kring sådana saker brukar vi bidra med stöd. 

Det är en sak att veta att förändringar sker, det är en helt annan sak att förstå hur man tar sig an dem.

Svårt att agera på förändringar 

När många förutsättningar förändras snabbt kan det också vara svårt för ett bolag att ha en fullständig och uppdaterad omvärldsbevakning.  

– Det är en sak att veta att förändringar sker, det är en helt annan sak att förstå hur man tar sig an dem. När det till exempel kommer till klimatomställningen så finns de flesta tekniska lösningarna och vi har verktyg för samverkan och dialog, men för att kunna ta till sig dem, använda dem och utvecklas med dem behöver verksamheten bli en lärandemiljö, konstaterar Lotta Schibbye Fredrikson. 

RISE har tillgång till ledande experter inom ett brett spektra av fält och samtidigt experter på hur man skapar rätt förutsättningar för lärande. Det gör att man tidigt kan uppmärksamma relevanta delar av näringslivet på exempelvis nya regelverk som kommer att förändra förutsättningarna att göra affärer. 

– Det här har oftast stora bolag, med resurser för egen omvärldsanalys, koll på. Men det kan vara en helt annan uppgift för SME-företag, berättar Mats Wadell. 

Experter lär av varandra 

Då blir det också viktigt att experter i olika delar av näringslivet möts. RISE samverkar med handelskamrar i olika delar av landet och med befintliga nätverk där experter kan utbyta insikter och arbetsmetoder. 

– Det kan ju också vara så att ett företag inte har ekonomi eller praktiska förutsättningar att låta en eller ett par experter få del av den avancerade utbildning som behövs, men tillsammans med andra kan man göra en nödvändig utbildningsinsats och dela på kostnaderna, förklarar Mats Wadell. 

– Ofta är det idag osäkert vad en lösning kan vara, det behövs nya lösningar som inte finns eller är fullt uttestade. Då kan det vara smart att arbeta med RISE där vi både har koll på det som är beforskat och där vi har metodik och förmåga att utforska tillsammans med våra kunder. Många lösningar finns i det tvärvetenskapliga, där vi kan bidra med domänkompetens inom olika områden och lösa utmaningar på helt nya sätt, säger Lotta Schibbye Fredrikson och fortsätter med att ge exempel: 

– Vi sätter upp rundabordssamtal där vi samlar sakägare och ser på ett problem från flera perspektiv eller med Learning Labs där vi kollaborativt beforskar ett område tillsammans. Och när kunskap väl finns arrangerar vi konkreta boot camps för att sprida kompetensen i organisationen eller i en sektor. 

Kontaktperson

Charlotta Schibbye Fredrikson

Tf Divisonschef Digitala system

+46 10 228 43 10

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.