Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Expertis och tvärdisciplinär samverkan ska lösa samhällsutmaningar

Regeringen varnar för elbrist. Det är krig mitt i Europa. Pandemin visade på stora sårbarheter i Sveriges försörjningsberedskap. Samtidigt krävs en enorm omställning för att undvika en fullskalig klimatkatastrof. Var hittar man lösningarna?

– Alla utmaningar vi står inför nu har det gemensamt att en aktör inte kan lösa dem själv. Till och med ett lokalt klimatarbete kräver samarbete med så många aktörer att det blir oöverskådligt för den som saknar vana av att arbeta sektorsövergripande. Samtidigt krävs djup kompetens för att göra rätt, så inte det vi gör på ett område ökar problemen på ett annat. RISE styrka är att vi kombinerar djup och tillämpad forskning med en kunskap om hur man arbetar tvärdisciplinärt – vi har aldrig arbetat på något annat sätt, säger RISE VD Pia Sandvik.

Hon framhåller att RISE framgångsfaktor är att man kan agera snabbfotat, bygger upp beredskap inför olika situationer och gör sig beredd att möta också problem ingen ännu förutsett. Ett exempel är hur RISE gjort produktionsmappning, alltså skaffat sig överblick över var industrin kan ställa om för att tillverka produkter som kan behövas i en krissituation eller utslagna värdekedjor. Det är en del av det totalförsvarsansvar som RISE i allt större utsträckning tar. Sandvik nämner också hur institutet arbetar med road maps och strategier inom olika områden.

– Oväntade händelser behöver ju inte vara stora världshändelser. Ett exempel vi ser nu är hur hårt halvledarbristen slagit mot den gröna omställningen och leder till att planerade projekt behöver skjutas upp. Vi har lärt oss mycket av hur vi arbetade under pandemin, då vi snabbt refokuserade för att kunna certifiera och stödja företag som i sin tur snabbt ställde om sin produktion för att möta nya behov. Vi ska på både kort och lång sikt ge svensk industri och offentlig sektor de bästa förutsättningarna för innovation och att lösa samhällsproblem!

Överraskande bredd

Pia Sandvik noterar att många som påbörjar ett samarbete med RISE överraskas över hur många fält institutet är verksamt inom, och hur mycket medarbetarna kan bidra i ett samarbete. Bilden lever kvar hos många av RISE som i huvudsak en provnings- och certifieringsorganisation som arbetar med stora industrier.

– Vi ska vara den bästa samarbetspartnern för fordons- eller läkemedelsindustrin när de behöver stöd för att förutsättningarna snabbt ändras. Men vi ska också vara en bra samarbetspartner för små företag som behöver stöd i sin utveckling, och för offentlig sektor. Vårt samarbete med Malmö stad i deras klimatarbete, eller med Atrium Ljungberg och Nacka kommun i stadsutvecklingen i Sickla är exempel på hur vår bredd verkligen kan komma till nytta.

Vi ska på både kort och lång sikt ge svensk industri och offentlig sektor de bästa förutsättningarna för innovation och att lösa samhällsproblem!

River stuprör

Exemplet visar enligt Pia Sandvik hur RISE kunskap om energisystem, medborgardialog, stadsutveckling och trygghet kan bindas samman och hjälpa kommunerna att arbeta över sina stuprör för att leverera bästa möjliga samhällsservice, samtidigt som största möjliga samhällsförändring görs.

– Det är ju det som är riktigt spännande med RISE, vi kan arbeta lokalt och konkret, likväl som globalt. Och Sverige har mycket att bidra med. När UN Global Impact lanserades hade 900 svenska företag tillfrågats om sitt hållbarhetsarbete och två saker stack ut. Dels har hållbarhet genomgående blivit en del i själva produkten snarare än en sidoverksamhet, dels menar företagen att arbetet idag drivs för att marknaden efterfrågar det. Det betyder också att det här är en förändring som inte kommer att stanna av.

Kompetens en framgångsfaktor

RISE främsta förutsättning för att lyckas i sina uppdrag är kompetensen i institutet, att forskare och andra medarbetare vill arbeta på och utvecklas inom RISE.

– När vi frågar våra medarbetare varför de arbetar hos oss så är det vanligaste svaret att man vill bidra till en mer hållbar värld. Att vi praktiskt kan göra det är alltså också förutsättningen för att fortsätta rekrytera de bästa inom varje fält. En intressant sak är att vi trots att vår verksamhet på många sätt är tekniktung, är en något mer attraktiv som arbetsgivare bland kvinnor än bland män. Därigenom kan vi också ofta bidra med en heterogen arbetsgrupp när vi möter en ny samarbetspartner, vilket är bra när man arbetar med utvecklingsfrågor – med olika bakgrunder ser man också fler perspektiv.

Klart är att världen inte blir lugnare. Det kommer bli mer att göra.

– Alla de stora utmaningarna just nu – klimatet, säkerheten, hållbarheten, energin – har det gemensamt att de bara kan mötas med kombinationen av djup kunskap och tvärsektoriellt arbete. Vi ska både vara experter inom varje fält där vi arbetar och knyta samman vår egen expertis inom olika områden med en bredd av aktörer utanför. Det är inte lätt, men det är samtidigt det vi kan allra bäst, avslutar Pia Sandvik.

Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

+46 10 516 62 81

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.