Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Europeiskt samarbete snabbar på ny antibiotika

Antibiotikaresistens är ett stort folkhälsohot globalt, och infektioner orsakade av resistenta bakterier ökar. Detta innebär både förlorade människoliv och stora kostnader; bara inom EU har kostnaderna uppskattats till cirka 1,5 miljarder euro per år. I ett stort europeiskt projekt leder RISE arbetet med att skala upp läkemedelskandidater och göra det möjligt att testa dem på både djur och människor.

Trots att det finns ett stort behov av att utveckla nya antimikrobiella läkemedel, har mycket få sådana kommit ut på marknaden. De senaste 30 åren har endast två nya klasser av antibiotika tagits fram.

– En utmaning är att det är svårt för många aktörer att satsa så mycket kapital som utvecklingen av dem kräver. Inom EU satsar man därför på många projekt som syftar till att driva utvecklingen i konsortium tillsammans med läkemedelsbolagen, säger Nicolaas Schipper, forskare på RISE.

Ny affärsmodell öppnar möjligheter

EU och läkemedelsindustrin satsar nu på en typ av partnerskap mellan det offentliga och det privata, en affärsmodell som kallas ”public private partnership”, som i detta fall har som syfte att driva på antibiotikautvecklingen.

Ett av projekten som initierats är ENABLE, som sedan 2014 driver en antibakteriell läkemedelsplattform, där man kan utveckla nya substanser med mål att i slutändan ta fram en ny läkemedelskandidat som kan testas på människor. Ena halvan av finansieringen står EU för, och den andra halvan står de inblandade läkemedelsföretagen för.

– I projektet står RISE för den farmaceutiska utvecklingen av substansen, toxikologiska tester och rådgivning. Vi hjälper till att skala upp substansen så att den finns i tillräckligt stor mängd för att man ska kunna studera den. Vi utvecklar också analysmetoder, beredningsformer och formuleringar så att man kan ge substansen både till djur och människor, säger Nicolaas Schipper.

I konsortiet ingår sammanlagt 47 parter från såväl universitet som bioteknikindustri och läkemedelsbolag. Leder projektet gör Uppsala universitet, tillsammans med en koordinator från läkemedelsindustrin.

– Att ha RISE med som del av läkemedelsutvecklingsplattformen i ENABLE har varit till mycket stor nytta både vad gäller att bidra med erfarenhet och kompetens till våra olika partners men också i det praktiska utvecklingsarbetet, säger Anders Karlén vid Uppsala universitet.

Hjälp vid läkemedelsutveckling

Ofta kan det vara små bolag eller universitet som hittar en ny substans. Forskare och företag kan då vända sig till ENABLE, för att få hjälp av konsortiet att utveckla dessa substanser vidare genom de första stadierna av läkemedelsutvecklingen, som ofta är utmanande.

– Det är ett viktigt uppdrag, och ett stort sådant. Vi har haft ett tiotal projekt som antagits, och väldigt många som visat intresse. Man behöver uppfylla en mängd krav för att bli en del av projektet, säger Nicolaas Schipper, som ser flera anledningar till att projektet är viktigt.

– Dels tar man till vara på kompetensen inom akademin och bioteknikindustri för att hitta nya mekanismer och substanser, och dels har man skapat den här plattformen där det blir enklare att utveckla nya läkemedel.

Kandidat blev redo för klinisk testning under 2019

I november 2018 presenterades en läkemedelskandidat som valts ut att testas kliniskt, då den visat sig ha effekt även på infektioner orsakade av några av de farligare läkemedelsresistenta bakterierna. Under 2019 började kandidaten testas i en fas 1-studie som visade fortsatt goda resultat.

– Första kliniska studien handlar alltid om säkerhet. Man försöker hitta optimal dos och identifiera eventuella bieffekter. Efter det kommer effektstudier i patienter, berättar Nicholaas Schipper, som berättar att man på RISE arbetar i ENABLE-projektet på flera sätt och i olika delar av läkemedelsutvecklingen.

– Under våren och sommaren 2021 kommer flera andra antibakteriella läkemedelskandidater säkerhetsbedömas i prekliniska toxicitetsstudier hos oss.

Nicolaas Schipper

Kontaktperson

Nicolaas Schipper

Head of manufacture

+46 70 217 78 20

Läs mer om Nicolaas

Kontakta Nicolaas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.