Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EU kraftsamlar - startpunkt för ett nytt sätt att arbeta tillsammans

En ny nivå av samarbete är nödvändig för att ställa om till hållbara städer. Samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut. Den 26-27 juni träffas borgmästare från 112 europeiska städer träffas inom ramen för EUs missionsplattform NetZeroCities, för att koppla samman koncept och idéer för hållbara och klimatneutrala städer.

Missioner är ett sätt att arbeta systemövergripande med konkreta lösningar på några av våra största utmaningar, såsom klimat och energifrågan, som står i fokus för Cities Mission. RISE har via sitt engagemang i det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities* fått ett stort ansvar att leda arbetet med att utveckla partnerskap och flernivåstyrning (lokalt-regionalt-nationellt-EU) för omställningen till klimatneutrala städer. Här är erfarenheterna från de svenska klimatkontrakten en viktig erfarenhet för hela utvecklingsarbetet.

Marco Lucisano, du är styrelseledamot i Viable Cities och också divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE.  Kan du ge oss en kort en lägesrapport – var står vi i resan mot klimatneutrala städer i Sverige och i EU?  

-  Ja, vi har mycket kvar att göra i Sverige, men det finns också områden där vi leder omställningen mot klimatneutrala städer här i Sverige.  Till exempel var Sverige först med att i december 2020 lansera nationella klimatkontrakt för att snabba på omställningen.  Klimatkontrakten samlar 23 städer, 6 statliga myndigheter och Viable Cities i en gemensam process för att klara den genomgripande omställning som vi behöver på kort tid för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Detta arbete har varit grundläggande för det arbete som nu sker med klimatkontrakt också på EU-nivå, genom EUs missionsplattform NetZeroCities. Och nu den 26-27 juni träffas ledare för 112 städer i EU och associerade länder i Bryssel för att vidareutveckla och under 2023 lansera dessa europeiska klimatkontrakt. Sju av de 23 svenska klimatkontraktsstäderna är med i den processen, och det arbetet är vi på RISE och Viable cities också med och driver. 

I grunden utvecklar vi ny kunskap inom olika relevanta utmaningar för klimatomställningen, i samverkan med olika städer och nätverk. 

Marco Lucisano

Att samarbeta inkluderande och skapa modeller för styrning i de olika delarna av samhället; medborgare, lokalt näringsliv, kommuner, regioner, nationella myndigheter och EU – hur får man till det?  

- RISE är med på flera sätt i EUs Cities mission. I grunden utvecklar vi ny kunskap inom olika relevanta utmaningar för klimatomställningen, i samverkan med olika städer och nätverk.  Inom ramen för EU-missionen och NetZeroCities kommer RISE och Viable cities att tillsammans med bland annat regionernas europeiska forskningsnätverk ERRIN, att leda ett arbete om flernivåstyrning, hur vi får det lokala, regionala, nationella och europeiska arbetet att stärka omställningen. Men vi kommer också att medverka i arbetet med de europeiska klimatkontrakten, och utveckling av klimatinvesteringsplaner. Rent konkret är dessa kontrakt och investeringsplaner viktiga flernivåstyrningsverktyg i genomförandet av t.ex. EUs klimatpaket Fit for 55, som fastställer att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till år 2030 och att EU ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050 

 Och hur kan svenska företag och offentliga aktörer uppfatta att innovationsprogrammet Viable Cities bidrar till och förflyttar städers omställning rent konkret?  

- De 23 svenska städerna motsvarar 40 % av Sveriges befolkning. Så när dessa städer pekar ut en gemensam riktning, blir det en viktig signal, både för staten, näringslivet och andra.  Vi ser redan effekterna av klimatkontrakten i Sverige, och till exempel det breddade engagemanget från flera statliga aktörer som Trafikverket, Tillväxtverket, Naturvårdsverket i städernas omställning, och som signatärer av klimatkontrakten.  Och på lokal nivå är det för varje år allt fler företag som ser värdet av att verka i miljöer som driver klimatomställningen. Här ser vi lokala klimatkontrakt växa fram som spännande nya former för systemomställning i t.ex. Malmö och Umeå.  Dessa lokala initiativ kompletterar det som sker nationellt och på EU-nivå och samlar aktörer från näringsliv, civilsamhälle och akademi. Och liknande processer är på gång i flera av de svenska klimatkontraktsstäderna.  

Vad hoppas du att utkomsten ska vara efter Brysselmötet i slutet av juni? 

- Detta är första gången som politiska representanter från såväl EU-kommissionen som de 100 städerna från EUs alla 27 medlemsstater plus 12 städer från EU-associerade länder träffas.  Denna kraftsamling tror jag kommer att bli viktig för att ge riktning och energi till missionen, och en startpunkt för ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Och här är jag övertygad att det är enda sättet att åstadkomma den nödvändiga omställningen, och tillräckligt snabbt.

Viable Cities

* Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra nationella miljö- och klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.

Viable Cities arbete sker i nära samspel med den europeiska mobiliseringen kring “Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”. Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. 

Marco Lucisano

Kontaktperson

Marco Lucisano

Divisionschef Samhällsbyggnad

Läs mer om Marco

Kontakta Marco
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna Stål

Kontaktperson

Johanna Stål

Kommunikationschef Samhällsbyggnad

+46 10 516 66 43

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.