Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elektrobränsle möjlighet för svensk industri

Att skapa bränslen av vatten och avgaser - det är möjligt med hjälp av el. De tekniska processerna som behövs finns redan i dag. Utmaningen är att få det till en hållbar kostnadseffektiv produktion. RISE samarbetar nu med svensk processindustri för att hitta lösningar. 

När samhället ställer om till att bli fossilfritt gäller det för industrin att se över sin elanvändning och användning av fossila bränslen och insatsråvaror. På framtidens elmarknad kommer en större andel el från förnybara källor som sol och vind. Det gör att priserna kommer att variera mer. För att då säkra en trygg tillgång till el och dessutom minska klimatpåverkan kan förnybara elektrobränslen vara en lösning för industrin.

– För industrin skulle införande av elektrobränslekonceptet kunna innebära att man under perioder av låga elpriser har möjlighet att producera förnybara elektrobränslen som antingen kan lagras för senare användning eller säljas för externt bruk, säger Anna-Karin Jannasch, tidigare forskningsledare för fokusområdet Industriell omställning på RISE.

Elektrobränslen är ett samlingsnamn för syntetiska bränslen som framställs från el och vatten genom elektrolys till vätgas och syrgas. Vätgasen kan sedan reagera med till exempel koldioxid från industrins rökgaser – och bli metanol eller något annat kolväte som kan används som drivmedel eller kemikalie.

Samarbetar för att hitta lösningar

I projektet samarbetar RISE med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs för att se om det går att hitta lösningar som passar förhållandena här med hänsyn till både dagens och framtida elmarknadscenarier

– Vi studerar bland annat hur elektrobränsleprocesserna skulle kunna passa in i olika typbruk inklusive både icke integrerade massabruk och integrerade massa- och pappersbruk, säger Anna-Karin Jannasch.

Intresset för elektrobränslen är stort och ett flertal större industriprojekt pågår. Demo- och pilotanläggningar är idag under uppbyggnad eller finns på plats runt om i Europa, däribland Sverige. Det finns också en kommersiell elektrobränsleproduktionsanläggning på plats på Island.

Det aktuella projektet är det första som har fokus på integrering inom massa- och pappersindustrin. Att det är en viktig fråga för svensk industri att titta på är det inga tvivel om.

– Alla industriparter är väldigt aktiva i projektet, säger Anna-Karin Jannasch.

Profile image

Jeanette Petersson

Ingenjör forskning

+46 70 180 17 47
jeanette.petersson@ri.se

Läs mer om Jeanette