Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektivt solskydd för trä

Efter flera års tester är resultaten äntligen här. Och de är positiva. Genom att formulera nanopartiklar och en organisk UV-absorbent i klarlack, har man lyckats få ett ytskydd för trä, som kan förlänga träets hållbarhet med flera år.

Resultaten öppnar upp för nya möjligheter att utnyttja det naturliga träets estetiska fördelar i allt från fasader och trämöbler till detaljer och trägolv som exponeras för sol både ute och inomhus.

Utvecklingen av ytskyddet och fälttesterna har skett inom projektet Woodlife, som startade 2010. Det var ett treårigt projekt inom EU:s sjunde ramprogram, koordinerat av RISE; vars syfte var att öka hållbarheten hos trämaterial.

Trä är ett utmärkt förnybart byggmaterial men känsligt för nedbrytning när det utsätts för solljus. Fokus har bland annat legat på att ta fram vattenbaserade system för klarlack med förbättrade UV-skyddande egenskaper. Med hjälp av det förbättrade ytskyddet var målsättningen att träet ska hålla längre, och därmed minska behovet av, och kostnader för, underhåll.

– Det är ligninet i träet som gör materialet så känsligt för solljus. När ligninet utsätts för UV-strålar från solen så släpper det från träets yta och träet blir grått. Nedbrytningen sker fort. För att ytbehandlingen ska hålla måste det alltså förhindra att ligninet släpper, säger Anders Larsson, senior forskare på RISE.

Efter flera års tester verkar det vara just kombinationen av nanopartiklar och den organiska UV-absorbenten i klarlacken som är nyckeln.

–  Allt organiskt material bryts ner av solen, även UV-absorbenten. Klarlack med bara UV-absorbent ger ett bra skydd, men när nanopartiklar tillsätts formuleringen visar resultaten att hållbarheten ökar avsevärt, säger Anders Larsson.

Måste klara kraven

Partiklarna i den aktuella formuleringen har tagits fram av det engelska företaget Energenics, som deltog i projektet. Formuleringsutmaningen har varit att anpassa partiklarna så att de fungerar i en vattenbaserad klarlack och dessutom se till att de sprider sig i lacken. Om de klumpar hop sig eller på annat sätt reagerar med klarlacken och UV-absorbenten, blir lacken matt och den kan även bli svår att måla med.

–  Formuleringen måste dessutom vara stabil både i burken och när den har målats på träet, säger Anders Larsson.

Metoden kan naturligtvis användas i andra klarlacksystem än de som testats inom Woodlife-projektet. Men Anders Larsson betonar att den inte är en universallösning eller ”quick fix”-lösning. Formuleringen måste anpassas efter råvarorna i respektive system, och måste därför också testas för varje produkt för att säkerställa att formuleringen håller.

Maximalt med sol

Utöver formuleringsarbetet har RISE även tagit fram och förberett prover för labb- och fälttester. Fälttesterna har skett enligt EU-standarden EN 927-3 (Testprocedur för naturlig åldring). Standarden fastställer att testet ska pågå under ett års tid. I forskningssyfte har man i Woodlife-projektet valt en längre testperiod för att verkligen få ett säkert tersresultat.

–  Vi har målat ytbehandlingen på en furusplintpanel enligt standard. För att utsätta proverna för maximal solexponering har de haft en lutning på 45 grader mot syd. Den här testmetoden ger ett accelererande åldrande, säger Stig Bardage, forskare på RISE.

Håller betydligt längre

Det accelererande åldrandet innebär att nedbrytningsprocessen i verklig användning är betydligt längre. Med tanke på den långa testperioden så kan man dra slutsatsen att ytskyddet har en betydande förlängd hållbarhet. Proverna har testats parallellt både i Sverige och i Storbritannien för att kunna jämföra resultaten.

–  Resultatet är lika beständigt i båda länderna, säger Stig Bardage.

Användningsområdena är denna typ av UV-skyddade ytbehandling begränsas inte bara till trä. Både Anders Larsson och Stig Bardage ser potential i andra organiska polymera material. Olika typer av plastytor samt textil för markiser och presenningar är bara några exempel på andra tillämpningsområden.

Stor kundnytta

Den långsiktiga effekten av projektet blev att ett av de deltagande företagen, Energenics, kunde ta fram en produktportfölj av UV-absorbenter.

– Projektet Woodlife gav Energetics möjligheten att utveckla en unik serie nya UV-absorbenter, vilket inte hade hänt utan detta projekt, säger Mike Attfield VD på Energenics Ltd.
 

Profile image

Anders Larsson

Filosofie Doktor

+46 10 516 60 60
anders.larsson@ri.se

Läs mer om Anders