Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Disruptiva trender för globala hållbarhets­målen

RISE samarbetar med företag och organisationer som vill göra skillnad för världen genom att finna vägar där ingen tidigare gått. För att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs stora förändringar. Med SDG TrendScanner, och den kommande Climate Solution TrendScanner, används artificiell intelligens (AI) för att finna de disruptiva trender som kan möjliggöra eller underminera en hållbar framtid. Men AI använder vanligen stora mängder data och för mycket av det disruptiva saknas ännu data vilket kräver nya sätt att använda AI.

Många företag och organisationer vill göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för en hållbar värld. Men för att bidra till de stora förändringar som krävs för global hållbarhet och inte endast marginella förbättringar av ohållbara system krävs att man tar flera steg tillbaka och ställer sig frågorna ”Vad är vårt bidrag till samhället? Och vad vill vi att det skall vara?”

– Runt 95 procent av företagen och organisationerna arbetar med hållbarhet ur ett riskperspektiv. De letar efter kortsiktiga lösningar och marginella förbättringar, men det räcker inte. Vi samarbetar nu därför allt mer med företag och organisationer som vill ta större steg och bli en del av lösningen istället för att bara minska sin negativa påverkan. Hållbarhet blir då en integrerad del i deras affärsmodell. De är möjlighetsorienterade och inte produktorienterade företag som försöker finna nya lösningar på sina kunders behov, inte bara förbättra sitt nuvarande utbud. Inom bilindustrin så handlar det till exempel inte om att tillverka en bättre bil, utan att tillhandahålla globalt hållbar mobilitet, eller inom matindustrin så handlar det inte om att klimatkompensera utan att leverera nutrition som fungerar på en planet med snart 9 miljarder människor, berättar Dennis Pamlin, expert på RISE.

Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är utmanande men erbjuder även företag och organisationer möjligheter att positionera sig och vara med och skapa förändring.

Det krävs stora förändringar nu

Genom att titta på behoven i samhället istället för de produkter vi idag använder kan man finna helt nya sätt att leverera lösningar. När man förstått det underliggande behovet, som nutrition, mobilitet, värme, etc. kan man sedan koppla nya trender till det behovet för att finna nya transformativa lösningar.

– Det måste till stora förändringar nu. Den utveckling vi sett i till exempel bilindustrin de senaste hundra åren är ingenting mot vad som kommer framöver. Som aktör i fordonsbranschen måste man förstå att de stora förändringarna inte handlar om bildesign, batterier eller lätta kompositer utan om mobilitet. Behovet som finns är att kunna förflytta sig från en plats till en annan. Och hur kan man göra det på ett mer effektivt och hållbart sätt i en värld med digitala möten. 3-d skrivare, drönare, ny stadsplanering och ökat behov av fysisk rörelse? säger Dennis Pamlin.

TrendScanner är unik i sitt slag

AI finner disruptiva trender

TrendScanner använder artificiell intelligens för att finna disruptiva trender.

– Det disruptiva ligger hela tiden i framtiden och sker ofta då olika trender konvergerar. Det spännande finns ofta där det finns hål i datamängden. Ett bra exempel är mobilitet. Vi kommer inom kort se stora förändringar på hur man rör sig i staden men det finns ingen data på det ännu eftersom många av de tekniker, affärsmodeller och värderingar som kommer forma detta samhälle bara finns i sin linda. AI kan inte finna hur mobilitet kommer se ut i framtiden genom att läsa data som vi gett den. På så vis får vi endast optimeringar av nuvarande system. Däremot kan AI finna konvergerande trender och se vart de är på väg, säger Dennis Pamlin.

Det började i Davos 2015

Det var efter World Economic Forums (WEFs) klimatmöte i Davos 2015 som disruptiva trender och hållbarhetsfrågorna på allvar började komma upp till styrelse- och ledningsgruppsnivå. Detta genom att WEF då tydligt lyfte fram den fjärde industriella revolutionen som en disruptiv kraft som alla behöver förhålla sig till, frågan var inte längre om vi kommer se disruptioner, utan när och hur omfattande dessa kommer bli. Omvärldsbevakning och trendanalyser blev därmed inte längre bara ”inspirerande” utan livsviktiga. Människor och företag blev genuint intresserade för vad som händer i världen och många företag såg möjligheter att positionera sig som ledande i en transformativ omställning för global hållbarhet.

– TrendScanner är unik i sitt slag och är inte skapad som ett säljverktyg utan vi vill visa att vi är en trovärdig aktör som förstår de verkliga utmaningarna i samhället. Vi är ganska ensamma i området och arbetar inte som konsulter utan i partnerskap tillsammans med företag och organisationer som vill skapa skillnad så som olika FN-organ och World Economic Forum men även inkubatorer i Indien och EU kommissionen, säger Dennis Pamlin.

Vi såg möjlighet att genom att arbeta med den senaste tekniken och trendanalyser från hela världen

Lyfter företag som ligger i framkant

RISE samarbetar bland annat med World Economic Forum för att lyfta morgondagens företag och de som går i bräschen för en hållbar värld inom olika områden.

Gruppen som arbetar med TrendScanner är inte större än ett team på fem personer men de involverar runt 50 personer som arbetar inom olika expertområden inom RISE i ett så kallat extended team.

– Idén om TrendScanner startade i ett möte med flera företag som ställde stora frågor om deras roll för världen och framtiden. Vi såg möjlighet att genom att arbeta med den senaste tekniken och trendanalyser från hela världen och inom strategiska områden finna nya transformativa lösningar på vår tids stora utmaningar. Kort därefter tog vi ett möte med olika delar av FN som nappade direkt. Vi utgår från de 17 globala målen för hållbarhet och har just börjat med ett fördjupat område med klimatlösningar och hur de förhåller sig till disruptiva trender, säger Dennis Pamlin.

Sverige har historiskt varit duktiga och är erkända för att förena ny teknik med samhällsnytta och vi har bra förutsättningar för balans mellan näringsliv och politik.

– Det finns ett bra kapitalförtroende för Sverige som land som förenar teknik med socialt och miljömässigt ansvar. Mycket av förtroendet bygger dock från 70-talets end-of-pipe lösningar där Sverige var ledande. För att Sverige skall fortsätta vara ledande måste vi leverera globalt hållbara lösningar. RISE är en neutral part som, till skillnad mot de flesta andra aktörer som arbetar med trendarbete, inte säljer konsulttjänster eller har särskilda lösningar, utan går in som dialogpartner med ett tydligt mandat att bidra till global hållbarhet från svenska regeringen. Detta gör att vi kan arbeta med skräddarsydda trendanalyser för ledande aktörer runt om vi världen och med de bolag som vill skapa hållbar och skalbar innovation, avslutar Dennis Pamlin.

Dennis Pamlin

Kontaktperson

Dennis Pamlin

Expert

+46 10 516 60 07

Läs mer om Dennis

Kontakta Dennis
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.