Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitaliserad gruva – nu med fokus på affärsutveckling

I PIMM-projektet togs tekniken fram för att precisionsstyra en hjullastare med hjälp av ett mobilt nätverk – 400 meter under jorden – med föraren i ett kontor ovan mark. När tekniken finns behöver den göras tillgänglig på marknaden. I det efterföljande projektet PIMM DMA har RISE och projektpartners riktat in sig på affärsutveckling och paketering av koncepten som tagits fram.

– Egentligen är det otroligt att detta inte skett tidigare, men ingen har riktigt vetat hur man ska adressera marknaden. Det säger Peter Burman, programchef vid Boliden och syftar på samarbetet mellan svenska storföretag för att nå nya metoder för att bryta malm i gruvor med högre säkerhet och ökad produktivitet.

Boliden testplats

I det här fallet är det Boliden som är kund. I projektet tillhandahåller de en testplats och har krav på de tjänster som utvecklas.

– Vi har inga ambitioner att äga rättigheter som tas fram, utan vi vill bara köpa utrustning och funktionalitet, säger han.

Övriga deltagare i projektet är leverantörer av utrustning och tjänster, som samarbetat under RISE ledning.

I det avslutade PIMM-projektet byggdes ett mobilt nätverk i gruvan som är så pass snabbt och driftsäkert att det går att fjärrstyra fordon och borriggar nere i gruvan. Nättjänster utvecklades som ingår i gruvans uppkoppling. Prestandan under jord är bättre än den som finns ovan jord. Dessutom finns ett mycket exakt positioneringssystem av maskiner och människor nere i gruvan.

– PIMM-projektet var av undersökande karaktär. I fortsättningsprojektet vill vi öka mognadsgraden och paketera tjänster, säger Peter Burman.

Tjänsten behöver paketeras

Det handlar bland annat om att jobba fram så kallade Service Levels Agreements, som anger vilken nivå på kvaliteten som ska levereras. Ska systemet fjärrepareras och ska det ske av Bolidens personal eller annan part? Hur långa ska inställelsetiderna vara? I industrin står stora summor på spel, uppåt 200 000-300 000 kronor i timmen, och det finns inga möjligheter att kompensera ett stillestånd i efterhand. Ska kritiska reservdelar kanske lagerhållas på plats?

Arbetet är en form av paketering och affärsutveckling av tekniska landvinningar. När teknologin finns, och man börjar sätta samman dess delar behöver det ske på användarens villkor för att kunna hitta erbjudanden som är attraktiva för marknaden. För Telia, som är en av projektparterna, handlar det till exempel om att göra det möjligt för kunder att köpa olika nivåer av säkerhet.

– När man börjar samarbeta och bygga faktiska applikationer ser man sambanden klarare. Skrivna specifikationer testas. Nationella testplattformar är bra och fungerar, nyckeln är ett bra konsortium, säger Peter Burman.

Kan användas i fler branscher

Peter Burman tror att konceptlösningarna som tas fram även kan användas i andra branscher.

– Om säkerhetskraven fungerar i gruvmiljö, bör det vara intressant för smältverk, stålverk och pappersbruk.

Även Eilert Johansson vid RISE menar att projektet bidrar till att hjälpa digitaliseringen av andra delar av svensk industri.

– RISE tar med många av kunskaperna från PIMM-projekten till andra industrier och andra samhällsutmaningar. Ett exempel är att principer för delad data, säkerhet och affärsmodeller i gruvor kan återanvändas när RISE arbetar med lösningar för framtidens mobilitetssystem, säger han.

Profile image

Eilert Johansson

Chef inom strategisk forskning och affärsutveckling

eilert.johansson@ri.se

Läs mer om Eilert

Published: 2018-10-03