Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital transformation stärker Atraktas konkurrenskraft

Revisionsbyrån Atrakta har inom ramen för EU-projektet Digikraft fått stöd i att förbättra sitt digitala erbjudande till sina kunder. Tillsammans med bland annat RISE har de övergått från manuell hantering till digitala lösningar vid personliga kundmöten. Vi tog tillfället i akt att lyssna på Helen Salmonsson, vd och en av de fem grundarna av Atrakta.

– Vi drivs av ständiga förbättringar och som relativt nystartad aktör är det svårt med resurser. När möjligheten till samarbeten i Digikraft uppstod så ville vi få hjälp att utveckla ett digitalt erbjudande till våra kunder.

Engagemang för utveckling

Atrakta i Sverige AB är inne på sitt tredje verksamma år och är ett företag som föddes ur en dröm som de fem grundarna delade, att skapa något som de tyckte saknades. Atraktas syfte är att se människan och därmed inspirera och förändra branschen inifrån med visionen att skapa den bästa kundupplevelsen. 

– Atrakta började som ett revisionsföretag, men har vidareutvecklats för att bättre kunna tillgodose våra kunders behov. Vi vill inte vara ett nödvändigt ont utan de kunder som väljer oss ska uppskatta vårt engagemang.

Atraktas kunder sträcker sig över olika branscher, från enmansföretag till större koncerner med hundratals miljoner i omsättning. Vad som förenar deras kunder är kundernas gemensamma strävan efter utveckling och framgång.

– För oss är det viktigt att bygga relationer så vår affärsmodell bygger på att vi ska vara tillgängliga i dubbel bemärkelse. Dels ska det vara enkelt att nå oss och dels ska det inte kosta pengar att kontakta oss i mindre frågor.

För oss är det viktigt att bygga relationer så vår affärsmodell bygger på att vi ska vara tillgängliga i dubbel bemärkelse.

Helen Salmonsson, vd på Atrakta

Digital paketering

Atrakta sätter kunden i fokus och har i linje med detta arbete tagit fram ett koncept som ska hjälpa företag att ta sig till “säljbart skick”. Säljbart i betydelsen hållbart, lönsamt och attraktivt där företaget i fråga får bättre insikter om sitt faktiska nuläge utifrån flera perspektiv och därmed hjälp med vilka steg som behöver tas.

– Vi erbjuder en paketering för att hjälpa våra kunder att nå sitt önskade läge, något som vi kallar för ”samskapa företag till säljbart skick”. Det handlar om att företaget ska blir sin bästa version.

– Företagen kommer att bli den bästa versionen av sig eftersom det kommer att vara både enklare, roligare och mer lönsamt att ha ordning och reda, effektiva processer, engagerade medarbetare och engagerade kunder. Vi är nog ganska unika i att ta ett helhetsgrepp om både det hårda, i form av siffror, och det mjuka, i form av människor.

Inom ramen för EU-projektet Digikraft har Atrakta fått hjälp att göra delar av sin process för kundmöten mer digitala.

– Vi hade en manuell process för vårt ”säljbart skick” som vi önskade få mer digital och vi har fått väldigt bra uppmuntran och stöd från RISE i det arbetet. De har hjälpt oss så att vi nu har en digital plattform för analys och rapportering, vilket möjliggör för oss att skala upp av vårt erbjudande.

Vi upplever själva att det blir mer effektivt och professionellt. Responsen har varit väldigt positiv.

Helen Salmonsson, vd på Atrakta

Positiv respons

Tillsammans med RISE har de identifierat de hjälpmedel och digitala lösningar som Atrakta behöver för att arbeta mer effektivt.

– Vi upplever själva att det blir mer effektivt och professionellt. Responsen har varit väldigt positiv och då är det av värde att vi lägger tid på rätt saker, vilket enligt oss är personliga möten. Vi hoppas verkligen att vi kan fortsätta att utveckla våra tjänster utifrån medarbetarnas styrkor och kundernas behov, avslutar Helen Salmonsson.

Digikraft - Vi vill göra ditt företag starkare

Digikraft är ett projekt som stödjer små och medelstora företag i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen att påbörja eller komma vidare i sin affärsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Det finns tre erbjudanden för att nå företag med olika utvecklingsbehov. 

Läs mer om Digikrafts erbjudanden

Victor Kardeby

Kontaktperson

Victor Kardeby

Forskare

+46 10 228 41 76

Läs mer om Victor

Kontakta Victor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Dryckesbuan möjliggör kostnadseffektivisering för mikrobryggerier

Dryckesbuan är en speditör för mikrobryggerier i Jämtland Härjedalen och har inom ramen för EU-projektet Digikraft fått hjälp i att ta fram ett digitalt verktyg som minskar administrationen och gör mikrobryggerierna mer kostnadsef…
Berättelse

Matematikvågen, ett nytt digitalt- och pedagogiskt verktyg för matematikinlärning

Diggalikamed är ett företag som erbjuder ett pedagogiskt verktyg för att lära sig matematik. Inom ramen för EU-projektet Digikraft har företaget fått hjälp att utveckla ett nytt verktyg, Matematikvågen. Målet med verktyget är att …
Berättelse

Ny digital lösning ger fordonsägare bättre koll på service och garantier

Northbike, en av Nordens största återförsäljare av bland annat snöskotrar och fyrhjulingar, har inom ramen för EU-projektet Digikraft undersökt hur fordonsägare kan få bättre koll på sin service och bevara sin garanti. Genom en ny…
Berättelse

Nytt digitalt feedbackverktyg förbättrar arbetsmiljön för bygg-och vägarbetare

Ett digitalt feedbackverktyg för att säkra arbetsmiljön för bygg- och vägarbetare – det har företaget Safe at Site utvecklat inom EU-projektet Digikraft under 2022. Just nu testas den första versionen hos slutkunder och ska utvärd…
Berättelse

Sunds Fibertech satsar på hållbart samarbete och miljöansvar

Sunds Fibertech i Timrå säljer maskinutrustning för tillverkning av träskivor och har ett stort fokus på att miljöeffektivisera anläggningar runt om i världen. Genom sitt deltagande i Digikraft ser företaget stora möjligheter att …