Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Brukspecialisten

Cirkulärt byggande med tegel

Brukspecialisten erbjuder hållbara fasader med återbruksgaranti. Företaget arbetar med murat och putsat byggande där de säljer systemlösningar för fasader med tegel och puts. Senaste åren har företaget arbetat fram en metodik som de kallar ”Grönt Murverk”, där man anpassar framtida tegelfasader för att klara av att nedmonteras och återbrukas.

På vilket sätt är er verksamhet cirkulär?

– Vi är en byggmaterial-leverantör som erbjuder cirkulära lösningar till tegel- och putsfasader, säger Jacob Steen, VD på Brukspecialisten. Vi har valt att lägga om vår affärsmodell från en traditionell linjär försäljning av dessa material till att istället säkerställa att det vi säljer klarar av att underhållas under längre tid samt att vi kan återbruka så stor del som möjligt. Fasadtegel är det material vi kommit längst med och där har vi startat upp en återbruksproduktion sedan 2020. Vår försäljningsorganisation är ute i tidiga skeden inför rivningar av tegelfasader och hjälper till att inventera för återbruk. Vi testar teglet som sedan kan godkännas för att tas emot i vår återbruksproduktion. Tack vare detta steg uppfylls End-of-Waste-kriterierna och rivningsteglet slutar vara avfall och blir istället en resurs. För att ytterligare säkra att fasadtegel inte försvinner bort som avfall införde vi under 2021 pant på rivningstegel. För varje hel tegelsten som klarar att återbrukas erbjuder vi 1 krona i pant. Detta är tänkt att täcka de eventuellt ökade kostnader det innebär att köra teglet till vår produktion jämfört med att köra till en lokal deponi som avfall. I vår produktion har vi sedan full kontroll på varifrån varje lass tegel kommer, och vi utför kontinuerliga produktionskontroller för att kunna uppfylla samma krav som nytillverkat tegel har när det används i nyproduktion. Det återbrukade teglet packas och emballeras och lagerhålls i våra lokaler till dess det skall ut på marknaden igen. Men styrkan med återbrukat fasadtegel jämfört med nytillverkat är ändå klimatvinsterna som uppnås. Man sparar ca 95% av klimatutsläppen när man väljer att använda återbrukat fasadtegel istället för nytillverkat.

– Parallellt med vårt återbrukade tegel arbetar vi med att hjälpa de större fastighetsägarna med underhåll och fasadbesiktningar av deras tegel- och putsfasader. Det mest klimatsmarta är att kunna förlänga livslängden på våra vackra tegel- och putsfasader, och det säkerställer vi bäst genom att ge dem rätt typ av underhåll så att materialen klarar stå så länge som möjligt. Här fungerar vi som en fasadkonsult som hjälper fastighetsägaren ta rätt beslut för sina fasader.

Hur gick det till när ni bestämde er för att satsa på en cirkulär affär?

– Vi har arbetat med våra material länge och känner väl till hur de används både i nyproduktionsfasen samt underhållsfasen. Det som var nytt för oss var hur väl anpassade de var för att klara av framtida återbruk om de gavs rätt förutsättningar när de sätts samman till ett fasadsystem och om de underhålls på ett korrekt sätt. Vi har under en längre tid samarbetat med en dansk återbruksaktör och sålt dessa produkter på svenska marknaden. Vi kände att marknaden var redo att på allvar börja arbeta med återbrukat byggmaterial samtidigt som vi lärde oss vad nycklarna var för att säkerställa praktiska återbruk och maximera livslängd på dagens fasader. När vi väl tog steget kändes det helt självklart och samtidigt som vi borde genomfört detta för längesen. Återbruk av fasadtegel är inget nytt, förr i tiden murade man sina fasader på ett sätt så att man även såklart kunde plocka ner teglet igen och mura upp detta på nytt någon annanstans. Man hade även vett att ta hand om sina fasader så att det stod länge med lite underhåll. Man murade sina hus för att slippa underhåll och säkra sina byggnader från fukt och brand. Det är samma grundläggande tankar vi nu återinfört i vår affärsmodell.

Vad har ni lärt er som ni vill dela med er av till andra bolag som funderar på att göra samma resa?

– Det främsta är nog innebörden att framtidens material måste klara av att vara cirkulära. Vi kan inte längre fortsätta att öka uttaget av jungfruliga råmaterial och öka mängden nytillverkning som kräver mycket resurser. De material som redan producerats behöver ha förberetts för att vara cirkulära. När vi sätter samman produkter behöver dessa system vara demonterbara och klara återbruk. Alla affärsmodeller som har denna typ av material eller tjänster i sig eller nära sig idag kommer vara med i det framtida cirkulära flödet. Det finns mycket kvar att göra men dessa tankar måste börja omsättas. För vår del handlar det nu mest om att vi som samhälle behöver tillvarata ett fint cirkulärt material i större skala. Större delen av vår volym återbrukat tegel är redan uppbokad för kommande år, och vi skulle kunna sälja än mer om det fanns skarpare incitament att inte skicka rivningstegel som avfall när det går att återbruka. Det försvinner tyvärr bort en stor del fint fasadtegel som avfall varje år. Med rätt skatter och avgifter hade många fler aktörer kunnat välja att återbruka istället för att skapa än mer byggavfall.

– De lyckliga fastighetsägare som har tegel- eller putsfasader bör vara rädda om dessa och säkerställa att de inte renoveras eller underhålls på ett felaktigt sätt så att de måste rivas på felaktiga grunder.

Cirkulära kartan

Brukspecialisten är ett av bolagen på Cirkulära Kartan, som visar upp verksamheter där delar av verksamheten är cirkulär och man har ambitioner att göra mer. Kartan ska därmed vara en inspiration för företag som vill vara del av cirkulära affärsekosystem. Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland, som ett alternativ till en rapport som snabbt blir inaktuell.

Detta är bara början, avsikten är att kartan ska växa och utvecklas över tid, och ser du att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Du hittar kartan på https://cirkularakartan.ri.se/

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Innovations- och processledare

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.