Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Certified to LAST arbetar för att ta fram en certifiering och märkning för hållbara produkter med fokus på lång livslängd

Certified to LAST ska visa produkters livslängd och miljöpåverkan

Produkter som håller länge är ett måste om vi ska nå hållbar produktion och konsumtion. För att uppmuntra företag och guida konsumenter utvecklar RISE konceptet Certified to LAST, ett sätt att premiera produkter med lång livslängd. 
– Det kan minska och sakta ned materialflödena i samhället, säger Raul Carlsson, forskare på RISE

Det finns en rad olika märkningar för produkter på marknaden. Trots det finns ett område där konsumenten ofta famlar i blindo – nämligen produktens livslängd och hur den i stort påverkar miljön. Samtidigt är det ofta svårt för företag som satsat på att ta fram produkter som håller länge att nå ut med den informationen på ett trovärdigt sätt.

Märkning sprungen ur frustration

RISE vill nu underlätta och kvalitetssäkra kommunikationen mellan företag och konsumenter genom att ta fram en certifiering och märkning kallad LAST, där de fyra bokstäverna står för Long life design, Accessible spare parts, Sustainable materials och Transparency

– Det är sprunget ur en frustration som jag tror att alla vi konsumenter kan känna, man har en pryl som fungerar och sen är det något litet som går sönder och då är hela funktionen borta trots att den borde kunna fixas ganska lätt, säger Karolina Vikingsson, projektledare på RISE och ger som exempel produkter med batterier som inte går att byta eller produkter där det inte finns reservdelar. 

Med LAST-certifieringen ska det synas att en produkt har en lång livslängd, och att producenten på olika sätt tagit ansvar för det.

– Det bygger på att producenten i någon mening ska säga hur länge en produkt ska hålla, och sen se till att den gör det, antingen genom att den inte går sönder alls eller genom att den exempelvis är enkel att reparera och uppgradera, säger Raul Carlsson.

Produkterna som klarar certifieringen ska märkas med en QR-kod där konsumenten enkelt kan få information om exempelvis skötsel, reservdelar och innehåll. Genom QR-koden kan servicen till kunderna utvecklas och tanken är att den också ska ge viktig information till den som reparerar, återtillverkar eller återvinner.  

– Alla förväntar sig en mer digital relation med kunder och distributionskedjor, man bygger exempelvis in mycket mjukvara i produkterna för detta redan, säger Raul Carlsson. 

Fokus på livslängd – med bibehållna hållbarhetskrav

LAST-certifieringen är inte tänkt att ersätta märkningar och andra certifieringar som redan finns. Istället vill RISE ta fram en certifiering som tar hjälp av befintliga standarder och krav, men som totalt ska kräva mer. 

– LAST har fokus på livslängden men inte på bekostnad av andra viktiga hållbarhetskrav, säger Karolina Vikingsson. 

Förhoppningen är att LAST ska guida konsumenter och ge företag som satsar på produkter med lång livslängd en möjlighet att sticka ut. 

– Många företag arbetar hårt för att sätta rejäla produkter på marknaden, de vill att deras produkter ska hålla länge och de vill vara ansvarstagande. LAST kan bli ett sätt för dem att kunna visa det, säger Karolina Vikingsson. 

Det är ingen idé att vi ställer krav som ingen kan uppfylla. Men vi vill skärpa kraven i takt med utvecklingen

Utvecklas i samarbete med näringsliv

RISE utvecklar konceptet tillsammans med Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och sex företag med globala varumärken inom olika produktsegment. Företagen har aktivt visat intresse för cirkulära frågor och bidrar med kunskap om sina produkter och dess värdekedjor. Bland de deltagande företagen finns bland andra Nudie jeans, Moccamaster Nordic, Tarkett, Husqvarna och Zound industries.

– På Zound ser vi ett snabbt växande intresse från konsumenter och andra intressenter för reparation, återanvändning och återvinning. Vi måste agera på detta för att säkerställa en hållbar framtid och angripa grundproblemen med dagens linjära affärer. Standardisering av hur man mäter livslängd i produkter är ett viktigt nästa steg, säger Anna Forsgren, hållbarhetsspecialist på Zound industries. 

Partnerföretagen avgör inte var nivån för en certifiering ska ligga utan förser RISE med information om produkter, villkor och processer. 

– Det är ingen idé att vi ställer krav som ingen kan uppfylla. Men vi vill skärpa kraven i takt med utvecklingen, säger Raul Carlsson.

Definierar produkters livslängd

Mycket av arbetet handlar nu om att definiera livslängden för olika produkttyper såsom exempelvis kaffebryggare, högtalare, klädesplagg och golv. I processen identifieras både styrkor och svagheter hos enskilda produkter.

– Vi hoppas att de åtgärder vi redan gör kan erkännas och att vi tydligare kan se de områden där vi behöver förbättra oss. Vi tror att ett koncept som Certified to LAST kan sätta standarden i många branscher framöver mot en cirkulär ekonomi, säger Sandya Lang, hållbarhetschef på Nudie Jeans.

Fler partners välkomna

Företag och andra som är intresserade eller vill bidra i arbetet med Certified to LAST uppmuntras att höra av sig.

– Dessutom erbjuder RISE redan idag en mängd metoder, tankesätt och mätverktyg som kan hjälpa företag att ge sina produkter ett längre liv, säger Raul Carlsson. 

Mycket av det RISE arbetar med handlar just om att stötta företag och övriga samhället i omställningen, från linjärt till cirkulärt.

– Vi behöver en gemensam förändring i vårt beteende i förhållande till material, produkter och resurser för att kunna ta oss mot en ökad klimatbesparing, avslutar Raul Carlsson. 

Karolina Vikingsson

Kontaktperson

Karolina Vikingsson

Projektledare

+46 10 516 55 37

Läs mer om Karolina

Kontakta Karolina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.