Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bygg högt och robust – och i trä

Trä har stark bärkraft, förmåga att ta upp koldioxid och är en förnyelsebar resurs. Och en som håller för att bygga högt – kanske till och med lika högt som med andra, tyngre material?

För att uppnå klimatneutralitet och ett mer hållbart byggande, behöver koldioxidkrävande material som betong ersättas av mer hållbara alternativ. Trä både binder koldioxid i takt med att skogen växer och ger möjlighet att framställa virke med låg energiåtgång.

– Trä är en resurs vi har mitt ibland oss, som vi har tillgång till ganska lätt och sedan kan bygga både högt, snabbt och vackert med. Och det klarar mycket last med tanke på vilket lätt material det är – betong är sex gånger tyngre än trä och stål 20 gånger tyngre. Det är roligt att man kan bearbeta ett naturligt material på ett enkelt sätt, och av det få till stora konstruktioner som broar och höga hus. Och även vindkraftverk, säger Pierre Landel, forskare på RISE samt doktorand på Linnéuniversitetet, och syftar på ett av de företag som RISE samarbetar med: Modvion, vars vindkraftverkstorn byggda av trämoduler just nu testas på Björkö utanför Göteborg.

Möjligheter med höjd – och utmaningar

I dag byggs allt fler småhus och lägre flerbostadshus i trä, men konstruktionerna kan bli bra mycket högre. Kanske till och med lika höga som dagens höghus i stål och betong?

– Det är en spännande fråga. Min forskning kretsar kring möjligheten att bygga högre än det som görs idag. För tio år sedan nådde flervåningshus i trä tio våningar, nu invigdes ett 20-våningshus med trästomme i Skellefteå, nästan 80 meter hög. Jag är övertygad att vi snart kommer gå över 100 meter. Sedan finns det även en hel del hybridlösningar, där man blandar trä, stål och betong, detta kan vara ett optimalt sätt att bygga ännu mer, högre och mer klimatsmart, säger Pierre Landel.

Men visst finns det även utmaningar med att bygga högt i trä. En av de största frågorna handlar om vindens effekter på byggnader, och det är här Pierre Landels fokus ligger.

– Alla höga byggnader skakar eller svajar mer eller mindre vid en lätt storm. Då kan de högsta våningarna vara lite jobbiga att vistas på eller till och med kännas ostadiga. Det är viktigt att titta på, dels för att trä är lätt – med tyngre material får du inte samma respons. Dels för att man inte vet hur mycket dämpning man har i ett högre trähus. Dessutom finns en del skillnader i beräkningsmetoder från olika länder som visar på en viss osäkerhet med att förutse vindinducerade vibrationer oavsett material.

Kan du visa att din konstruktion uppfyller kraven så är det okej oavsett material

Brand och robusthet – två viktiga frågor

En annan fråga som behövts lösas handlar om brandsäkerhet. Alla hus högre än åtta våningar har höga krav på brandskydd, och kommer man över 16 våningar skärps dessa krav ytterligare.

– Här fanns en del funderingar, i och med att man aldrig tidigare har byggt så högt i trä i Sverige och det dessutom är ett brännbart material. RISE har drivit flera projekt som handlar om att identifiera frågorna och riskerna när man bygger så högt samt att prova olika träbyggsystem, säger Pierre Landel.

Andra kollegor på RISE kikar på frågan om robusthet. Om en liten del av huset, som en pelare eller en balk, skulle ge vika så ska det inte leda till en större kollaps.

– Det vet man idag hur man löser med stål och betong, men med trä är man inte lika van.

Ökat intresse för trä

När nya lösningar ska bli verklighet kan ett problem vara att befintliga regelverk är svåra att applicera på nya innovationer. Men i Sverige finns det sedan 1995 inga regler som förbjuder användningen av trä.

– Byggreglerna är funktionsbaserade, kan du visa att din konstruktion uppfyller kraven så är det okej oavsett material. Men självklart är det så att det finns funktioner som är svårare med trä, säger Pierre Landel, som innan han började forska arbetade för ett byggföretag. Här såg han tydligt hur intresset för att bygga i trä ökat från beställare, projektörer och arkitekter.

– Man vill lära sig mer. Många firmor har rutin på stål och betong, men ser att man bygger mer i trä. Den utvecklingen jag sett de senaste tio åren är att fler vill lära sig mer om trämaterial när det gäller bostäder och kontor. Jag hoppas att det blir mer, och att användandet av trä i flervåningshus ökar. Får vi några fler i Sverige som slår världsrekorden i höjd så är det dessutom jätteroligt och bra för utvecklingen av hela träbyggbranschen.

 

Bild: Sara Kulturhus i juli 2021 by Spisen used under CC BY-SA 4.0 / cropped from original