Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Boxlösning och robotar på lagret för säkerhets skull

Robotar skapar säkrare, effektivare och pålitligare lager. Och de anställda kan ägna sig åt mer utmanande uppgifter än att köra truck och flytta gods. Norska AutoStore är världsledande på digitaliserade lagersystem. RISE är partnern som ser till att systemen uppfyller alla krav som finns på marknader världen över.

AutoStores affärsidé utgår från att ett traditionellt lager är en ganska ineffektiv verksamhet. Och att den ofta sker i lokaler där hälften av golvytan används till att truckar ska kunna ta sig in mellan hyllorna för att hämta eller lämna gods.

De norska företaget arbetar i stället med en teknik där varor lastas i boxar som lagras på varandra i en jättestor kub. Boxarna klarar en vikt på 30 kilo och har måtten 70x50x50 centimeter.

Robotar i taket flyttar boxarna

I stället för truckar finns högst upp i konstruktionen ett antal rörliga robotar som via order från ett datasystem sköter alla godstransporter. Ett system kan bestå av 60 000 boxar.

– För att leveranserna ska gå så snabbt som möjligt lagras de mest säsongsaktuella varorna högst upp i systemet, säger Joakim Franzon, provningsingenjör på RISE.

Eftersom det inte behövs några gångar mellan lagerhyllor kan företag spara in halva sin lageryta. Förutom att transporterna blir snabbare och pålitligare sker de också i en säkrare arbetsmiljö.

Certifierat av RISE

När AutoStore kring 2010 stod inför ett internationellt genombrott vände de sig till RISE i Borås för att få hjälp med sin produktcertifiering.

– Här i Borås har vi testat elsäkerhet och EMC som står för elektromagnetisk kompatibilitet. EMC är viktigt för att vara säker på att systemen inte störs av andra apparater. Robotarna får inte löpa amok om någon ringer i en mobiltelefon till exempel, säger Joakim Franzon.

Andra enheter inom RISE har gjort brandtester och hållfasthetsberäkningar åt AutoStore.

– De har alltid varit väldigt noga med att uppfylla alla regulatoriska krav som ställs på deras produkter och system, oavsett vilket land eller världsdel kunden finns i, säger Joakim Franzon.

En del av RISE uppdrag har därför varit att ha koll på vilka krav som ställs på respektive marknad.

– Redan vid första provningen har vi tagit höjd för att kraven ser olika ut i olika länder. När vi tar fram underlag för certifiering och godkännande är det ofta en ganska tidskritisk verksamhet eftersom kunden snabbt vill ha ut produkterna på marknaden.

Världsledande inom sin bransch

RISE samarbete med AutoStore utvecklas hela tiden - och växer. De har blivit världsledande inom sin bransch och jobbar ständigt med att öka systemens kapacitet och hastighet.

– AutoStore har blivit en viktig och bra kund för oss. Samtidigt vet vi att de är nöjda med det vi gör. Att vi är deras huvudleverantör inom den här typen av tjänster är ett kvitto på det, säger Joakim Franzon.

Publicerad: 2018-12-13