Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Avloppsvatten avslöjar narkotikaanvändning

Hur påverkas konsumtionen av narkotika av polisinsatser? Det ville polisen i Malmö ta reda på i samband med operation Hagelstorm i januari. Genom att analysera drogrester i avloppsvatten från ett flertal mätpunkter kunde RISE ge en bild av hur mycket narkotika som konsumerades eller gjordes av med i samband med insatsen. Den här kartläggningen är bara ett exempel på hur vattenanalys kan användas.

Exemplet från Malmö är inte unikt i sig; i oktober 2019 publicerade SVTs Veckans brott uppgifter om hur mycket Stockholmarna spenderade på droger under en vecka – uppgifter som även de baserades på vattenanalys gjord av RISE.

– Att söka efter narkotiska preparat är det som fått störst genomslag, säger Johan Lindberg, forskare på RISE. Men vi kan i stort sett leta efter alla kemikalier som löser sig i avloppsvattnet.

Möjligt att observera hela populationer

Resultaten från analyserna av drogrester används förutom av polisen som i fallet i Malmö också av drogsamordnare i svenska kommuner som komplement till intervjuer och beslagsstatistik från polisen och tullen.

– En stor fördel med att analysera avloppsvatten på det sätt vi gör är att det gör det möjligt att observera hela populationer samtidigt, säger Johan Lindberg. Om vi dessutom har tillgång till tidsserier, det vill säga prover från lång tid tillbaka, så kan vi visa hur till exempel coronapandemin påverkat narkotikakonsumtionen.

Vi hoppas att vi i samarbete med svenska kommuner ska kunna sätta samman en spridningskarta över coronaviruset

Läkemedelsrester påverkar miljön

Metoden kan också användas för att hitta läkemedelsrester i avloppsvattnet. På det viset går det att kartlägga vad som släpps ut i naturen, och skapa underlag för att hitta reningstekniker och göra miljökonsekvensanalyser för specifika läkemedel.

– Läkemedelsverket driver Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön som bland annat arbetar för att minska utsläpp av läkemedelssubstanser, berättar Pernilla Larsdotter Bisting, forskare på RISE. Med hjälp av vattenanalys går det att få underlag för att påverka både de regleringar som reningsverken måste förhålla sig till och läkemedelsbranschen till att använda mindre miljöfarliga substanser.

Coronaviruset möjligt men svårt att spåra

I skuggan av coronapandemin har möjligheten att kartlägga utbredningen av coronaviruset med hjälp av vattenanalys blivit högaktuell. Här hoppas Johan Lindberg och Pernilla Larsdotter Bisting kunna bidra.

– Vi hoppas att vi i samarbete med svenska kommuner ska kunna sätta samman en spridningskarta över coronaviruset, säger Johan Lindberg. Men viruset är betydligt svårare att hitta i vattenproverna än vad läkemedel och narkotikapreparat är. Men så länge det finns RNA eller DNA i vattenproverna så ska det vara möjligt. Metodiken är fortfarande under uppbyggnad och vi deltar i ett europeiskt samarbete för harmonisering av analysprotokollet där bland andra KTH och SciLife också deltar.

Narkotikapolitiskt center har tagit fram ett PM som ytterligare förklarar vattenanalys.

Ladda ner PM 

Kontaktperson

Johan Lindberg

Forskare

+46 10 516 63 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.