Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Beröringsfri temperaturmätning

Är du säker på mätosäkerheten?

Mätosäkerhet är ett centralt begrepp inom kvalitetssäkrad mätteknik. Men det handlar inte om att vara osäker, utan om att vara väldigt säker på vad det är man vet och inte vet.

Många faktorer påverkar mätningar: den mänskliga faktorn, temperatur, luftfuktighet, vad vi mäter, vilket mätinstrument vi använder och så vidare. Men oavsett hur bra mätinstrument vi använder eller hur ideala förhållandena än är går det inte att veta att det mätvärde vi fått är helt sant.

– Det finns många begrepp som beskriver kvalitet i mätningar, men ett av de mest centrala för oss som arbetar med kvalitetssäkrad mätteknik är mätosäkerhet. Notera att det är just osäkerhet, inte noggrannhet eller exakthet. Alla mätningar har systematiska eller slumpmässiga fel och ordet mätosäkerhet bekräftar detta faktum, säger Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatsverksamheten hos RISE.

Alla mätningar har systematiska eller slumpmässiga fel och ordet mätosäkerhet bekräftar detta faktum.

Mätvärde och mätosäkerhet ger mätresultat

Mätosäkerheten anger hur mycket mätvärdet på mätinstrumentet kan skilja sig från det sanna värdet med en viss sannolikhet (oftast 95 procent). Inom kvalitetssäkrad mätteknik talar man om mätresultat, som består av både mätvärdet och mätosäkerheten. Mätresultatet 5,00 m +- 0,02 m innebär att det sanna värdet, med stor sannolikhet, ligger mellan 4,98 och 5,02 meter.

– Om du till exempel ska bygga en altan så behöver du tänka på vilka virkeslängder, verktyg, mätmetoder och mätinstrument som finns tillgängliga. Med rätt mätmetoder och kalibrerade mätinstrument går det naturligtvis att minska mätosäkerheten, men man ska komma ihåg att en lägre mätosäkerhet kostar. I fallet med altanen kanske mätosäkerheten ligger på en lagom nivå med ett vanligt måttband eller tumstock, kostnaden för att köpa ett nytt mätinstrument och att kalibrera det kan vara större än nyttan, säger Jan Johansson.

Rätt nivå av mätosäkerhet

Riksmätplatserna vid RISE erbjuder kalibrering av mätinstrument med de allra lägsta mätosäkerheterna till näringslivet, akademin och samhället. Här bedrivs också mycket forskning, bland annat i syfte att minska mätosäkerheten. Men den nivå av mätosäkerhet som riksmätplatserna kan erbjuda, på miljon- eller miljarddelsnivå, är inte nödvändig i de allra flesta fall.

– Nej, det handlar i stället om att vara medveten om mätosäkerheten och att använda den kunskapen för att ha rätt mätosäkerhet. Vilken nivå av mätosäkerhet kräver produktionsprocessen i ditt företag? Det är en balansgång mellan kostnaden för att minska mätosäkerheten och kostnaden för att behöva kassera produkter då de ligger utanför toleranskraven, säger Jan Johansson.

Kurser i mätosäkerhet

RISE erbjuder flera kurser inom kvalificerad mätteknik och mätosäkerhet:

Nationellt Metrologiskt Institut och riksmätplatser

RISE är Nationellt Metrologiskt Institut med uppdrag att upprätthålla metrologisk spårbarhet i Sverige genom så kallade riksmätplatser för de olika fysikaliska storheterna. Genom kedjor av kalibreringar, nationella mätnormaler och internationella jämförelsemätningar säkerställer vi att ett kilogram väger lika mycket och att en meter är lika lång oavsett var i världen vi befinner oss.