Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Antiviral spray minskar smittorisk från offentliga ytor

Förorenade ytor i offentlig miljö bidrar till att sprida virus, som till exempel corona. För att minska spridningen av coronaviruset tar RISE i samarbete med Trion Tensid fram en antiviral formulering som kan sprayas på offentliga ytor. Om allt går enligt plan kan medlet testas av bland annat Akademiska hus under första kvartalet 2021.

Coronaviruset SARS-CoV-2 smittar i första hand genom droppsmitta. Men viruset kan även överföras via förorenade ytor. Forskningsstudier som utförts på närbesläktade coronavirus visar att de under vissa betingelser kan överleva flera dagar på ytor och föremål. Det finns därför ett behov av att minska smittorisken via ytor i offentliga miljöer, exempelvis på ledstänger, hissknappar och dörrhandtag.

Ytbehandling för minskad smittspridning

Abhilash Sugunan är forskare och expert på nanomaterial och nanoteknologi på RISE. När coronakrisen var ett faktum började han och hans kollegor fundera över hur de skulle kunna bidra till att minska pandemins konsekvenser. De kom fram till att det finns behov av att enkelt behandla ytor på ett sätt som kan förhindra smitta.

– Vi diskuterade flera olika lösningar. Eftersom studier har visat att viruset dör snabbast på kopparytor funderade vi ett tag på en lösning baserad på kopparoxid, men den förkastades eftersom den skulle kunna ge negativ miljöpåverkan, säger Abhilash Sugunan.

– I stället arbetar vi med en formulering där ett enkelt biobaserat material som används inom kosmetikaindustrin kombineras med desinficeringsmedel. Beläggningen ska eroderas kontrollerat när man tar på ytan och därmed skapas hela tiden en ny yta med desinfektionsmedel tills beläggningen är borta. Just nu arbetar vi med att pröva olika blandningar och proportioner för att få till den ideala formuleringen.

Tanken är att lösningen ska vara enkel att spraya på ytor i samband med den regelbundna städningen. Det ska inte krävas några specialkunskaper för att applicera den.

Kan vi dessutom bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset är det ju väldigt bra

Samarbete med Uppsalabolag

Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Trion Tensid AB, ett Uppsalabaserat tillverkningsföretag med bred kompetens inom klotterskydd och rengöring av både biologiska föreningar och färg.

– Vi har ett väl etablerat samarbete med RISE tidigare och när vi fick frågan om vi ville vara med i det här projektet tyckte vi att det lät väldigt intressant. Vår roll är att hjälpa till att formulera samt att ta fram rutiner för hur en eventuell produkt ska produceras, marknadsföras och säljas, säger Magnus Åkerström, utvecklingsansvarig på Trion Tensid.

– Utvecklandet av en antiviral produkt känns som en naturlig breddning av vårt erbjudande och ett nytt produktsegment som, till skillnad från våra övriga produkter, är aktuellt även vintertid. Produkten är ju högaktuell just nu, men bör kunna hindra även andra typer av virusspridning, som influensa och vinterkräksjuka, och blir därmed intressant även sedan ett vaccin mot coronaviruset tagits fram, tillägger han.

Pilotprojekt med Jernhusen och Akademiska hus

Den färdiga formuleringen ska testas i två pilotprojekt i samarbete med Jernhusen respektive Akademiska hus. Det blir troligen aktuellt under första kvartalet 2021.

Akademiska hus upplåter delar av sin nya byggnad A Working Lab vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i centrala Göteborg för pilotprojektet. Byggnaden är en arena för innovation och samverkan där idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer uppstår.

– A Working Lab är en levande testbädd där ambitionen är att kontinuerligt testa olika innovationer. När vi fick frågan från RISE svarade vi självklart ja och kan vi dessutom bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset är det ju väldigt bra, säger Ebba Kullin, verksamhetsutvecklare vid Akademiska hus.

Abhilash Sugunan ser framtagandet av den antivirala formuleringen som ett naturligt steg i mänsklighetens försök att minska smittor.

– Virus och bakterier finns alltid och genom historien har människan hittat lösningar för att minska deras påverkan, exempelvis genom att ta fram tvålen. Nu tar vi ett nytt steg i samma utvecklingsanda, säger han.

Publicerad: 2020-09-29
Abhilash Sugunan

Kontaktperson

Abhilash Sugunan

Projektledare

Läs mer om Abhilash

Kontakta Abhilash
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.