Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ansiktsmasker istället för dammsugarpåsar när Electrolux ställde om

När coronapandemin bröt ut i Kina märktes effekterna snabbt i Electrolux tillverkningsfabrik i Lilla Edet. Efter att omgivningen börjat efterfråga fabrikens dammsugarpåsar för helt andra ändamål än städning insåg bolaget att man hade ett material med hög filtreringsgrad som lämpade sig för att tillverka ansiktsmasker. Med stöd av RISE och andra aktörer lyckades man snabbt ställa om produktionen för att tillverka FFP2-klassad skyddsutrustning.

Maria Larsson, Electrolux

Som ett globalt bolag som gör mycket affärer med Kina märkte Electrolux snabbt att något var på gång att hända, långt innan pandemin nådde Europa. Vid Electrolux Filter AB i Lilla Edet som tillverkar dammsugarpåsar för en global marknad fick man tidigt förfrågningar om det fanns möjlighet att köpa in produktionsutrustning för att tillverka ansiktsmasker för den kinesiska marknaden då det rådde extrem brist på skyddsutrustning i Kina. Strax därefter hörde personal från Svenska kyrkan av sig som ville köpa in dammsugarpåsar direkt från fabriken för att klippa munskydd och dela ut till behövande. Samtidigt blev situationen dramatisk i Europa och Italien där Electrolux har flera fabriker drabbades hårt. För att kunna hålla produktionen igång var det avgörande att bolagets fabriker hade tillgång till skyddsutrustning.

– Vi förstod att vi använder ett material med hög filtreringsförmåga i vår tillverkning som skulle kunna användas för att tillverka ansiktsmasker, så vi lät RISE testa materialets egenskaper. Det visade sig att vårt material uppfyller kraven för FFP2-masker, medicinska masker som skyddar väl mot covid19, säger Maria B Larsson som är fabrikschef på Electrolux Filter AB.

Ställde om produktionen på tre veckor

Till en början skickade bolaget iväg material till olika delar av Sverige och skänkte bort spillmaterial från produktionen, något som fick stor uppmärksamhet i sociala medier. Snart började företaget undersöka möjligheterna att ställa om den egna produktionslinan för tillverkning av masker. Med stöd från RISE lyckades man på tre veckor bygga om produktionsutrustningen för det nya ändamålet, och man fick möjlighet att söka stöd från statliga Vinnova för omställningen.  

– För oss handlade detta inte om ett kommersiellt beslut, utan det ligger i vår värdegrund att vara med och bistå i samhället. Det har varit det absolut tuffaste projektet som gjorts i fabrikens 70-åriga historia, säger Maria B Larsson.

Vi inom näringslivet är väldigt duktiga på omställning och innovation

Hård kamp för att säkra material

Även om Electrolux snabbt lyckades ställa om produktionen fick man brottas med många olika utmaningar för att kunna tillverka de eftertraktade maskerna. En svårighet handlade om tillgång till material i Europa när gränser stängdes och transporter försvårades. Ett konkret exempel handlade om näsklämmorna i maskerna som görs i samma produktionslinjer som påsförslutningar till bröd. Då brödkonsumtionen ökade med 20 procent under pandemin fanns det ingen kapacitet att göra fler näsklämmor när nästan allt sådant material gick till livsmedelsindustrin.

Trots många hinder kom man igång med produktion av ansiktsmasker i juni och har under pandemin tillverkat 1,6 miljoner masker. Nu har produktionen avvecklats på grund av att det saknas tillräcklig efterfrågan, men bolaget har idag möjlighet att snabbt ställa om till produktion av skyddsutrustning om nya behov uppstår.

– Jag har blivit otroligt imponerad av allt ideellt engagemang i samhället under den här krisen. Det är en superkraft som myndigheter och politik kan vidare bygga på när man bygger upp försörjningsberedskapen. Vi inom näringslivet är väldigt duktiga på omställning och innovation, och detta måste man dra nytta av mer inom samhällsstrukturerna.