Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Almedalsveckan - Program tisdag 5/7

09:00 - 09:45

Branschinitiativ för accelerering till en hållbar bostadsbransch

En trygg och bra bostad är avgörande för människors livschanser. Hur vi utformar våra bostäder, kvarter och städer spelar roll såväl för människor som för klimatet. Därför har bostadsaktörer gått samman för att tillsammans snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.

Kontakt:
Andreas Huss, RISE Research Institutes of Sweden, andreas.huss@ri.se

 

Till Almedalsveckans program

 

10.00-10.55

Preventionsmiljard – för att ha råd med vård

Förebyggande hälsoarbete är en lönsam investering för god och jämlik vård och behandling i framtiden. Hur skapar vi innovativa, långsiktiga och hållbara satsningar inom det preventiva hälsoarbetet? Vad behöver ändras och hur gör vi det?

Kontakt:
Peter Nordström, Swelife, 0705-191220

 

Till Almedalsveckans program

 

11.00-11.45

Systeminnovation - geofencing behöver maskinläsbara trafikregler

Vi gräver djupare i ämnet geofencing i transportsystemet. Vad behövs för att teknikens möjligheter ska ge samhällsnytta? Vad behövs av maskinläsbara trafikregler, arbetsmetoder och regelverk. Vem behöver göra vad för en uppskalning av alla framgångsrika tester? Christina Nilsson, senior forskare Digitala System på RISE medverkar i panelsamtal.

 

Till Almedalsveckans program

 

11.00-11.20

Kulturinkubatorernas roll för branschöverskridande samarbeten

Klimatförändringar, finanskris och ökad segregation. Nya idéer behövs för att möta vår tids stora samhällsutmaningar. Kan branschöverskridande samarbeten – cross innovation – skapa kreativa lösningar för dessa? Hur samarbetar man i praktiken? Marlene Johansson, senior forskare på RISE medverkar i seminariet.

 

Till Almedalsveckans program

 

11.00-11.30

Hållbar och framtidssäker försörjning av innovationskritiska metaller

Försörjningen av innovationskritiska metaller bygger till stor del på import från andra länder, vilket kan vara sårbart för samhället och leda till att råvaror produceras under dåliga förhållanden. Varifrån ska råvarorna som behövs för omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle komma ifrån?

Kontakt:
Christina Jönsson, RISE, 070 780 60 98

 

Till Almedalsveckans program

 

11.15-12.15

Chip in – helhjärtat för halvledare

Som innovationsledande forskningsnation kan Sverige ta ännu ett kliv. Tack vare spjutspetsföretag inom elektroniksystem och världsledande forskning vid flera lärosäten kan Sverige säkra en framträdande position i fråga om framtidens halvledare. Men hur ser en nationell strategi ut? Vår VD Pia Sandvik medverkar i panelsamtalet.

 

Till Almedalsveckans program

 

12.00-12.45

Innovation för resiliens och inkluderande utveckling

Ensidigt beroende av centraliserade system ökar samhällets sårbarhet vid kriser, demografiska förändringar och konflikter.

Kontakt:
Sten Stenbeck, RISE Research Institutes of Sweden

 

Till Almedalsveckans program

 

16.00-16-45

Hur åstadkommer vi det livslånga lärandet?

Kunskap och kompetens är en färskvara. För att vara med i matchen som elev, medborgare, företagare, politiker eller arbetstagare krävs en regelbunden kunskapsuppdatering. Men vem bär ansvaret för det? Vad krävs för att skapa en lärande organisation? Carl Heath, senior forskare deltar i samtalet.

 

Till Almedalsveckans program

 

13.30-14.15

Framtidens ingenjörer – hur kan vi möta det omättbara behovet av ingenjörskompetens?

Det finns höga förväntningar på ingenjörer som yrkesgrupp, både i antal och vad de ska tillföra näringslivet. Kompetensbristen inom området blir alltmer akut. Hur kan näringslivet, utbildningsväsendet och politiken tillsammans tänka om och nytt kring ingenjörskompetens för att säkra vår framtid? Vår VD Pia Sandvik medverkar i panelsamtalet.

 

Till Almedalsveckans program

 

Niklas Jälevik

Kontaktperson

Niklas Jälevik

Kommunikationsspecialist

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.