Om webbplatsen

RISE arbetar enligt principen att all information och alla tjänster som publiceras på vår webbplats ska vara tillgängliga för samtliga besökare, oavsett fysiska förutsättningar eller teknik. Detta är ett kontinuerligt arbete och det finns fortfarande delar av vår webbplats som inte lever upp till alla krav.