En samlad kraft för svensk innovation

Tre av landets vassaste industriforskningsinstitut har blivit Sveriges största. Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT är nu RISE. 

Heads togetherDet finns en enkel förklaring till samgåendet: vi har blivit större eftersom näringslivets och samhällets utmaningar har blivit det. Eftersom utmaningarna inom exempelvis miljö, hälso- och sjukvård, transporter och energiproduktion har blivit mer komplexa. 

Vi är övertygade om att vi bäst löser problem genom att titta på dem från många olika håll. Genom att se nya möjligheter - tillsammans. Och därför är vi så nöjda med att vi har blivit fler som kan öka innovationshastigheten i svenskt näringsliv ihop med våra kunder och samarbetspartners. 

På RISE är vi över 2 200 medarbetare som förädlar bra idéer till ett bättre samhälle. Som tillsammans skapar försprång. Till exempel genom att utveckla och testa nya lösningar i någon av våra 100 testbäddar och demonstrationsanläggningar, spridda över landet.

Vi omvandlar den senaste forskningen till nya produkter, tekniker, processer och tjänster. Vi framtidsspanar så att svenskt näringsliv står bättre rustat när förutsättningarna förändras. Vi hjälper små och stora företag att komma snabbare till marknaden eller utvecklas på nya.

Som nod i det svenska innovationssystemet skapar vi mötesplatser för akademi, näringsliv, institut och samhälle. Tillsammans skapar vi lösningar som kan förnya Sverige - och överraska världen.