MVTe - Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa 2018

tis 23 januari (Hela dagen) till ons 24 januari (Hela dagen)

Kistamässan, Stockholm | 23 - 24 januari 2018

Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. Årets tema är ”På Individens villkor” fokuserar på hur individens egenkraft och självständighet kan stärkas genom att utforma tjänster som stödjer och kompletterar. RISE deltar i flertalet seminarier och finns att besöka i monter F:22 / F:24.

Seminarium

Mässa

Du hittar oss i monter F:22 / F:24. 

Läs mer och köp biljett till MVTe här